Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zabawy literkami w grupie IV

Aby dobrze realizować proces dydaktyczno-wychowawczy powinniśmy poszukiwać nowych metod nauczania, metod których celem będzie aktywizowanie dzieci. Z doświadczeń własnych wiem, że metody alternatywne są bardzo przydatne dla nauczyciela oraz łatwo akceptowane przez dzieci.

W tym roku szkolnym w naszej grupie realizowana jest innowacja „Zabawy literkami”. Chciałabym Państwu przedstawić tą metodę nauki czytania, której autorką jest Irena Majchrzak. Źródłem inspiracji dla Autorki była filozofia i wskazówki Marii Montessori. Podstawowym celem programu jest tworzenie takich sytuacji edukacyjnych, które bez wysiłku i w przyjazny sposób doprowadzą do wykształcenia kompetencji czytelniczych u dziecka w wieku przedszkolnym.  Irena Majchrzak zachęca do rozpoczynania nauki czytania od własnego imienia dziecka. W imieniu zawarta jest bowiem ogromna moc, ponieważ z nim się utożsamiamy. Autorka tej metody na podstawie obserwacji stwierdza, że dzieci ze zdwojoną uwagą chłoną wszystko co jest związane z ich imieniem.

Wprowadzenie w świat liter polega na obdarowaniu dzieci wizytówkami - kartkami z imionami - jest to tzw. "Akt inicjacji". Na początku z każdym dzieckiem  omówione zostały litery składające się na jego imię. Dzieci porównywały zapis swojego imienia z imionami kolegów. Od  tej pory systematycznie odszukują swoje imię. Wizytówki umieszczone zostały  w różnych miejscach w sali, aby dziecko miało jak najczęstszy kontakt z zapisem swojego imienia: na szafkach, na krzesełkach, na tablicy obecności, na książeczkach i kartach pracy. Wykorzystujemy ruchome wizytówki z imionami dzieci do różnego rodzaju zabaw podczas zajęć dydaktycznych. W sali został rozwieszony alfabet, ponieważ kolejnym etapem są ćwiczenia służące wyodrębnieniu litery i uzmysłowieniu dzieciom, że każda litera ma inny zapis a także inne brzmienie. Następnie przedszkolaki odszukiwały swoją pierwszą literę imienia. Nasze dzieci bez trudu poradziły sobie z tym zadaniem. Kolejnym etapem było odszukiwanie kolejnych liter swojego imienia. Obecnie dzieci składają swoje  imię –  otrzymują kopertę z literami, ich  zadaniem  jest złożenie swojego imienia, najpierw według wzoru na kopercie, później samodzielnie (z pamięci). Przed nami poznawanie kolejnych liter alfabetu.

 

Równoległe z opisanymi etapami odimiennej nauki czytania codziennie czyta się dzieciom literaturę dziecięcą. Książka staje się źródłem interesujących doznań, wiedzy i wzbudza w dzieciach zainteresowanie słowem pisanym. Odimienna metoda czytania pozwala dziecku poznać, że czytanie może być fascynującą zabawą w chowanego – czyli odkrywaniem słów ukrytych za zasłoną liter.

 

mgr Dorota Szejnoga

 


Przejdź do góry