Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Opłaty

Opłaty

W sprawach opłat za przedszkole, przyjęć, rezygnacji prosimy o pisanie na adres mailowy  sekretarz@przedszkole.wasilkow.pl 

Opłaty za przedszkole wnosi się na konto bankowe nr: PKO BP 65 1020 1332 0000 1002 1249 4565 w okresach miesięcznych do 15 – go każdego miesiąca, po otrzymaniu informacji na email o wysokości opłat.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł. ponad podstawę programową realizowaną w godzinach 7.30-12.30, wg rozliczenia programu Stoperek

Opłata za żywienie od 1 września 2022 roku wynosi 9 zł. za trzy posiłiki. Dzieci zapisane na 5 godzin przynoszą własne śniadanie i mają możliwość skorzystania z obiadu. Cena jednego posiłku wynosi 4,50 zł.
 
Dieta przedszkolna – wzorem lat ubiegłych dla dzieci będących na diecie bezmlecznej, produkty mleczne będą zamieniane na zastępniki w miarę potrzeb – dostarczyć należy zaświadczenie lekarskie o diecie  
 
Rodziny będące w trudnej sytacji finansowej mogą starać się o dofinansowanie z MOPS.O dopłatę do żywienia dziecka w przedszkolu ubiegać się można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie i decyzję należy złożyć u intendenta przedszkola.

Rodziny posiadające Kartę Dużej rodziny mogą starać się o obniżenie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu o 50 % po dostarczeniu kopii karty dziecka oraz potwierdzenia zameldowania.


W
 opisie przelewu proszę podać: opłata za pobyt  ... zł. opłata za wyżywienie ... zł.; imię i nazwisko dziecka 

 

 Karta STOPEREK

Cena 1 karty dla nowych dzieci: 25 zł. Możliwość dokupienia.  Regulamin korzystania w zakładce: DOKUMENTY.

 UBEZPIECZENIE DZIECI  

 Dzieci będą ubezpieczone w ramach grupowego ubezpieczenia szkonego Edu Plus : NAU -  Razem korzystniej; InterRisk

Wysokość składki za cały rok - 56,00 zł,

Wysokość ubezpieczenia na 25 000 zł.

zgłaszanie szkód:

Biuro Obsługi Klienta: 801 11 22 55

Potrzebne dokumenty: wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu NNW, dokumentacja medyczna, potwierdzenie przez placówkę objęcia dziecka ochroną ubezpieczeniową (dostępny w sekretariacie placówki)

 

Inne opłaty:

  • Rada Rodziców - 70 zł (za cały rok), ksero - 30 zł.na cały rok
  • numer konta Rady Rodziców: 37 1930 1624 3460 0439 2040 0001 tytuł wpłaty: Imię i nazwisko, grupa, za co jest wpłata

 

Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Przedszkola w Wasilkowie - w przypadku zalegania z opłatą przez dwa miesiące dziecko może być skreślone z listy wychowanków.

Informację o rezygnacji z przedszkola należy złożyć u dyrektora na piśmie z końcem miesiąca - dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za Przedszkole (Regulamin wywieszony jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców).


Przejdź do góry