Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Opłaty

Opłaty

Opłaty za przedszkole wnosi się w okresach miesięcznych do 15 – go każdego miesiąca na konto bankowe nr:

79 1930 1624 2009 6800 2971 0001

 

  • Płatność  w Banku BPS oddział w Wasilkowie bez dodatkowych opłat
  • w opisie przelewu proszę podać: opłata za pobyt  ... zł. opłata za wyżywienie ... zł.; imię i nazwisko dziecka 

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł. ponad podstawę programową realizowaną w godzinach 7.30-12.30 wg rozliczenia programu Stoperek

Od 1 stycznia 2020 roku - opłata za żywienie wynosi 6 zł. za trzy posiłiki. Dzieci zapisane na 5 godzin przynosza własne śniadanie i mają możliwość skorzystania z obiadu. Cena jednego posiłku wynosi 3,00 zł.
 
Dieta przedszkolna – wzorem lat ubiegłych dla dzieci będących na diecie bezmlecznej, produkty mleczne będą zamieniane na zastępniki w miarę potrzeb – dostarczyć należy zaświadczenie lekarskie o diecie  
 
Rodziny będące w trudnej sytacji finansowej mogą starać się o dofinansowanie z MOPS.O dopłatę do żywienia dziecka w przedszkolu ubiegać się można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wasilkowie i decyzję należy złożyć u intendenta przedszkola.

Rodziny posiadające Kartę Dużej rodziny moga starać się o obniżenie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu o 50 % po dostarczeniu kopii karty dziecka oraz potwierdzenia zameldowania.

 UBEZPIECZENIE DZIECI  wynosi 37 zł.

 Dzieci będą ubezpieczone w ramach grupowego ubezpieczenia szkonego Edu Plus : NAU -  Razem korzystniej; InterRisk

Wysokość składki za cały rok - 37,00 zł,

Wysokość ubezpieczenia na 20 000 zł.

zgłaszanie szkód:

Biuro Obsługi Klienkta: 801 11 22 55

Potrzebne dokumenty: wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu NNW, dokumentacja medyczna, potwierdzenie przez placówkę objęcia dziecka ochroną ubezpieczeniową (dostępny w sekretariacie placówki)

 

Inne opłaty:

  • Rada Rodziców - 60 zł (za cały rok)
  • numer konta Rady Rodziców: 37 1930 1624 3460 0439 2040 0001 tytuł wpłaty: Imię i nazwisko, grupa, za co jest wpłata

 

Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Przedszkola w Wasilkowie - w przypadku zalegania z opłatą przez dwa miesiące dziecko może być skreślone z listy wychowanków.

Informację o rezygnacji z przedszkola należy złożyć u dyrektora na piśmie z końcem miesiąca - dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za Przedszkole (Regulamin wywieszony jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców).


Przejdź do góry