Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Dokumenty

Dokumenty

 

W plikach do pobrania znajduje się Procedura pracy Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie w okresie COVID 19 wraz z załącznikami.

W przypadku potrzeby wysłania dziecka do przedszkola proszę o zapoznanie się z w/w procedurą oraz wypełnienie i podpisanie załączników w postaci oświadczenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów do placówki w terminie określonym w procedurze.


Dostarczenie wymaganych dokumentów  nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola w okresie trwania epidemii koronawirusa. O decyzji, czy dziecko zostało przyjęte, zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie.

Proszę o rozważenie przez rodziców / prawnych opiekunów ryzyka związanego z możliwością rozprzestrzeniania się i zakażenia COVID19.

 

Dyrektor

mgr Joanna B. Broniszewska - Hyży

 


Przejdź do góry