Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zajęcia dodatkowe

Z myślą o potrzebach dzieci oraz Państwa oczekiwaniach nasze Przedszkole oferuje liczne zajęcia dodatkowe. Zajęcia są zawsze dostosowane do umiejętności i możliwości każdego dziecka, a ich tematyka jest związana ze światem dziecka.

W przedszkolu proponujemy różnorodne bezpłatne zajęcia dodatkowe:

Prowadzone przez specjalistów:

Zajęcia Prowadzący Opis Częstotliwość

LOGOPEDA

terapia i profilaktyka

mgr Bożena Stasiełuk,

mgr Elżbieta Stankiewicz

Zajęcia prowadzone przez logopedę w grupach dzieci 5-letnich w zależności od potrzeb indywidualnie z każdym dzieckiem.

Celem zabaw logopedycznych jest rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną oraz zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci. Opierając się na zasadach proponowanych przez pedagogikę zabawy, logopeda nie tylko pomaga w nauce prawidłowej mowy, ale także w rozwijaniu niezbędnych dla jej poprawnego funkcjonowania aspektów, takich jak:
- sprawność narządów mowy,
- prawidłowy tor oddechowy,
- dojrzały sposób połykania,
- poprawna artykulacja,
- kompetencja fonologiczna.

1 x w tygodniu

RELIGIA KATOLICKA

 

mgr Katarzyna Dzietczyk

Ksiądz Jerzy Chwiećko 

ksiądz Wojciech Łapicz

 Zajęcia przybliżające dzieciom treści religijne. Zajęcia 2 x w tygodniu

RELIGIA PRAWOSŁAWNA

 

mgr Adam Bartoszewicz  Zajęcia przyblizające dzieciom treści religijne. Zajęcia 1 x w tygodniu

JĘZYK ANGIELSKI

 

mgr Karina Babynko

Zajęcia przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym  polegające na umożliwieniu osłuchania się z tym językiem w toku wykonywanych na co dzień czynności.

Posługiwanie się językiem obcym nowożytnym stanowi jedno z zadań przedszkola (pkt 14 załącznika nr 1 do rozporządzenia MEN z 14 lutego 2017 r.).

Zajęcia 2 x w tygodniu

                        

 

                                  ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELKI Z PRZEDSZKOLA

(dla chętnych 5-latków):

W naszym przedszkolu istnieją kółka zainteresowań, do których uczęszczają nasze przedszkolaki:

 

 

Przedszkole ul. Sienkiewicza:

 

KÓŁKO PLASTYCZNE

 

Nauczycielki prowadzące: Marianna Ewa Grącka, Dorota Szejnoga, Marta Szczęsnowicz, Iwona Dowgier

Zajęcia prowadzone 1x w tygodniu

Głównym celem zajęc jest wspomaganie wrodzonych możliwości twórczych dziecka, poznawanie i wyrażanie siebie w formie ekspresji plastycznej oraz kształtowanie twórczej postawy.

 

KÓŁKO LITERACKO-PLASTYCZNE

  

 

Nauczycielki prowadzące: Anna Boublej

Zajęcia prowadzone co 2 tygodnie

 

 

KÓŁKO TEATRALNE

 

 

Nauczycielki prowadzące: Karolina Urbanowicz, Aleksandra Wojtecka

Zajęcia prowadzone 1x w tygodniu

 

Głównym celem jest stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci, uwrażliwienie na piękno słowa mówionego oraz rozwijanie umiejętnosci przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu. 

 

KÓŁKO MUZYCZNO-TANECZNE

Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Tercjak

 

 

ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

 

 

 Nauczyciel prowadzący: Justyna Wiszniewska

 

  

 

 

Przedszkole ul. Polna:

 

KÓŁKO PLASTYCZNE "Mały artysta"

 

 

Głównym celem zajęc jest wspomaganie wrodzonych możliwości twórczych dziecka, poznawanie i wyrażanie siebie w formie ekspresji plastycznej oraz kształtowanie twórczej postawy.

 

Nauczycielki prowadzące: Anna Czapko, Urszula Drągowska

Zajęcia prowadzone 1x w tygodniu

 

 

 

KÓŁKO PRZYRODNICZO- EKOLOGICZNE "EKOLUDKI"

 

 

Autorski program edukacji przyrodniczo- ekologicznej

     „Z przyrodą za pan brat”

   opracowany przez nauczycielki: Alinę Łopato i Urszulę Szóstko

 

Celem głównym programu jest wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczo - ekologicznej poprzez obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie, rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą oraz kształtowanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt

 

Nauczycielki prowadzące: Anna Czapko, Alina Łopato, Urszula Szóstko

 

 

 

 

KÓŁKO INTERAKTYWNE PRZEDSZKOLAKI

 

 

 Nauczycielki prowadzące: Monika Szkiłądź 

 

 

KÓŁKO SPORTOWE

 

Autorski program koła sportowego

opracowany przez nauczycielki: Dianę Sawicką i Paulinę Trybułowską

 

Celem głównym programu jest kształtowanie wśród dzieci świadomości potrzeby dbania o zdrowie w sferze fizycznej oraz rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i gry ruchowe.

 

Nauczycielki prowadzące: Diana Sawicka, Paulina Trybułowska. Agnieszka Antonowicz

 

 

KÓŁKO DZIENNIKARSKIE "Mały dziennikarz"

 

 


Głównym celem jest nawiązywanie relacji z drugą osobą, skupianie uwagi na rozmówcy i prowadzenie dialogu oraz budzenie wiary we własne możliwości.

 

Nauczyciel prowadzący: Monika Szkiłądź

 

ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

 

Nauczycielki prowadzące: Alina Wiszowata, Urszula Drągowska

 

Punkt przedszkolny w  Jurowcach:

 "CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLAKI"


Nauczyciel prowadzący: Marta Gregorczuk 

 

KÓŁKO LOGOPEDYCZNE "Pleciuga"

 

Nauczyciel prowadzący: Elżbieta Stankiewicz

 

 

Punkt przedszkolny w  Sochoniach:


KÓŁKO PLASTYCZNE 

 

Nauczyciel prowadzący: Karina Babynko

 

KÓŁKO MATEMATYCZNE "Słoneczna matematyka"

 

Nauczyciel prowadzący: Izabela Wierzbicka

 


Przejdź do góry