Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zajęcia dodatkowe

Z myślą o potrzebach dzieci oraz Państwa oczekiwaniach nasze Przedszkole oferuje liczne zajęcia dodatkowe. Zajęcia są zawsze dostosowane do umiejętności i możliwości każdego dziecka, a ich tematyka jest związana ze światem dziecka.

W przedszkolu proponujemy różnorodne bezpłatne zajęcia dodatkowe:

Prowadzone przez specjalistów:

Zajęcia Prowadzący Opis Częstotliwość

LOGOPEDA

terapia i profilaktyka

zajecia dodatkowe_6_20150914_1560185506

mgr Bożena Stasiełuk Zajęcia prowadzone przez logopedę w grupach dzieci 5-letnich w zależności od potrzeb indywidualnie z każdym dzieckiem.

Celem zabaw logopedycznych jest rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną oraz zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci. Opierając się na zasadach proponowanych przez pedagogikę zabawy, logopeda nie tylko pomaga w nauce prawidłowej mowy, ale także w rozwijaniu niezbędnych dla jej poprawnego funkcjonowania aspektów, takich jak:
- sprawność narządów mowy,
- prawidłowy tor oddechowy,
- dojrzały sposób połykania,
- poprawna artykulacja,
- kompetencja fonologiczna.

1 x w tygodniu

RELIGIA KATOLICKA

zajecia dodatkowe_5_20150914_1390341686

mgr Agnieszka Cecerko

mgr Katarzyna Dzietczyk

Ksiądz Jerzy Sokołowski

 Zajęcia przybliżające dzieciom treści religijne. Zajęcia 2 x w tygodniu

RELIGIA PRAWOSŁAWNA

zajecia dodatkowe_8_20150914_1269547084

mgr Adam Bartoszewicz  Zajęcia przyblizające dzieciom treści religijne. Zajęcia 1 x w tygodniu

JĘZYK ANGIELSKI

zajecia dodatkowe_9_20150914_1958695795

mgr Karina Babynko

 Zajęcia przeznaczone dla dzieci z grup 4- i 5-letnich.

 Zajęcia w formie gier i zabaw językowych.

Zajęcia 2 x w tygodniu

                        

 

                                  ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELKI Z PRZEDSZKOLA

(dla chętnych 5-latków):

W naszym przedszkolu istnieją kółka zainteresowań, do których uczęszczają nasze przedszkolaki:

 

 

Przedszkole ul. Sienkiewicza:

 

KÓŁKO PLASTYCZNE

zajecia dodatkowe_4_20150914_1574634339

 

Głównym celem zajęc jest wspomaganie wrodzonych możliwości twórczych dziecka, poznawanie i wyrażanie siebie w formie ekspresji plastycznej oraz kształtowanie twórczej postawy.

 

Nauczycielki prowadzące: Ewa Grącka, maria Jolanta Grycuk, Dorota Szejnoga

Zajęcia prowadzone 1x w tygodniu

 

 

KÓŁKO TWÓRCZEGO MYŚLENIA

zajecia dodatkowe_1_20150914_2071086906

 

 

Nauczycielki prowadzące: Iwona Dowgier

Zajęcia prowadzone co 2 tygodnie

 

 

KÓŁKO MATEMATYCZNE

zajecia dodatkowe_10_20150914_1016675677

 

Nauczycielki prowadzące: Wioleta Kotowicz, Małgorzata Tercjak, Justyna Wiszniewska

Zajęcia prowadzone 1x w tygodniu

 

Głównym celem jest pobudzanie dzieci do działań twórczych, wyzwalanie w dzieciach twórczej ekspresji i kreatywności, rozwijanie wyobraźni dziecięcej i oryginalnego myślenia

 

KÓŁKO DZIENNIKARSKIE

zajecia dodatkowe_7_20150914_1332838910

 

Głównym celem jest nawiązywanie relacji z drugą osobą, skupianie uwagi na rozmówcy i prowadzenie dialogu oraz budzenie wiary we własne możliwości.

 

 

Zajecia prowadzone wg potrzeb gazetki PLUM

 

 

 

 

Przedszkole ul. Polna:

 

KÓŁKO PLASTYCZNE

zajecia dodatkowe_4_20150914_1574634339

 

Głównym celem zajęc jest wspomaganie wrodzonych możliwości twórczych dziecka, poznawanie i wyrażanie siebie w formie ekspresji plastycznej oraz kształtowanie twórczej postawy.

 

Nauczycielki prowadzące: Elżbieta Baturo, Justyna Chwesiuk, Urszula Drągowska

Zajęcia prowadzone 1x w tygodniu

 

 

 

KÓŁKO PRZYRODNICZO- EKOLOGICZNE "EKOLUDKI"

 zajecia dodatkowe_2_20150914_1827513981

 

Autorski program edukacji przyrodniczo- ekologicznej

     „Z przyrodą za pan brat”

   opracowany przez nauczycielki: Alinę Łopato i Urszulę Szóstko

 

Celem głównym programu jest wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczo - ekologicznej poprzez obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie, rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą oraz kształtowanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt

 

Nauczycielki prowadzące: Anna Czapko, Alina Łopato, Urszula Szóstko

 

 

 

 

KÓŁKO MUZYCZNE

zaj 1_20150914_1934005365

 

Głównym celem jest rozwój naturalnych zdolności muzycznych dzieci poprzez wzbogacanie ich doświadczeń muzycznych, kontakt z różnorodnymi formami muzyki przy jednoczesnym kształceniu wyobraźni wrażliwości estetycznej.

 

 Nauczycielki prowadzące: Urszula Drągowska, Monika Szkiłądź

 

 

KÓŁKO SPORTOWE

zajecia dodatkowe_3_20150914_1318239070

Autorski program koła sportowego

opracowany przez nauczycielki: Dianę Sawicką i Paulinę Trybułowską

 

Celem głównym programu jest kształtowanie wśród dzieci świadomości potrzeby dbania o zdrowie w sferze fizycznej oraz rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i gry ruchowe.

 

Nauczycielki prowadzące: Diana Sawicka, Paulina Trybułowska

 

 

KÓŁKO DZIENNIKARSKIE

zajecia dodatkowe_7_20150914_1332838910

 


Głównym celem jest nawiązywanie relacji z drugą osobą, skupianie uwagi na rozmówcy i prowadzenie dialogu oraz budzenie wiary we własne możliwości.

 

Nauczycielki prowadzące: Anna Bakłażec, Monika Szkiłądź

 

 


Przejdź do góry