Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zajęcia dodatkowe

Z myślą o potrzebach dzieci oraz Państwa oczekiwaniach nasze Przedszkole oferuje liczne zajęcia dodatkowe. Zajęcia są zawsze dostosowane do umiejętności i możliwości każdego dziecka, a ich tematyka jest związana ze światem dziecka.

W przedszkolu proponujemy różnorodne bezpłatne zajęcia dodatkowe:

Prowadzone przez specjalistów:

Zajęcia Prowadzący Opis Częstotliwość

LOGOPEDA

terapia i profilaktyka

mgr Bożena Stasiełuk- ul Polna

mgr Elżbieta Stankiewicz- ul Sienkiewicza, Jurowce, Sochonie

Zajęcia prowadzone przez logopedę w grupach dzieci 5-letnich w zależności od potrzeb indywidualnie z każdym dzieckiem.

Celem zabaw logopedycznych jest rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną oraz zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci. Opierając się na zasadach proponowanych przez pedagogikę zabawy, logopeda nie tylko pomaga w nauce prawidłowej mowy, ale także w rozwijaniu niezbędnych dla jej poprawnego funkcjonowania aspektów, takich jak:
- sprawność narządów mowy,
- prawidłowy tor oddechowy,
- dojrzały sposób połykania,
- poprawna artykulacja,
- kompetencja fonologiczna.

1 x w tygodniu

RELIGIA KATOLICKA

 

mgr Katarzyna Dzietczyk-ul Polna

Ksiądz Łukasz Kruszewski-ul Sienkiewicza

Ksiądz Adam Siegieniewicz- Sochonie, Jurowce

 Zajęcia przybliżające dzieciom treści religijne. Zajęcia 2 x w tygodniu

RELIGIA PRAWOSŁAWNA

 

mgr Adam Bartoszewicz- ul Sienkiewicza, ul Polna  Zajęcia przyblizające dzieciom treści religijne. Zajęcia 1 x w tygodniu

JĘZYK ANGIELSKI

 

mgr Karina Babynko- ul SIenkiewicza, ul Polna,Jurowce, Sochonie

Zajęcia przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym  polegające na umożliwieniu osłuchania się z tym językiem w toku wykonywanych na co dzień czynności.

Posługiwanie się językiem obcym nowożytnym stanowi jedno z zadań przedszkola (pkt 14 załącznika nr 1 do rozporządzenia MEN z 14 lutego 2017 r.).

Zajęcia 2 x w tygodniu

                        

 

                                  ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELKI Z PRZEDSZKOLA

(dla chętnych 5-latków):

W naszym przedszkolu istnieją kółka zainteresowań, do których uczęszczają nasze najstarsze  przedszkolaki:

 

 

Przedszkole ul. Sienkiewicza:

 

KÓŁKO PLASTYCZNE

 

Nauczycielki prowadzące: Marianna Ewa Grącka, Dorota Szejnoga, Marta Szczęsnowicz, Iwona Dowgier

Zajęcia prowadzone 1x w tygodniu

Głównym celem zajęc jest wspomaganie wrodzonych możliwości twórczych dziecka, poznawanie i wyrażanie siebie w formie ekspresji plastycznej oraz kształtowanie twórczej postawy.

 

KÓŁKO GIER PLANSZOWYCH I LOGICZNEGO MYŚLENIA "ŁAMIGŁÓWKI"

  

 

Nauczycielki prowadzące: Karolina Stachurska, Justyna Wiszniewska

Zajęcia prowadzone 1x w tygodniu

 Gry planszowe umożliwiają wybór i realizacje własnej strategii, zaskakują, wciągają, pozwalają na żywą interakcję ze współzawodnikami, ale także odprężają, przynoszą wiele radości. Uczą logicznego myślenia i przewidywania ruchów przeciwnika oraz stanowią doskonałe narzędzie motywujące ucznia do pracy, szczególnie tego nieśmiałego lub przekonanego o swoim braku zdolności w danej dziedzinie

  

 

KÓŁKO ORIGAMI

Origami to wschodnia sztuka składania papieru. Pozwala na rozwój myślenia przestrzennego, rozbudzenia wyobraźni, kształtowania zmysłów, napięcia twórczego, rozwija koncentracje, wpływa na
rozwój całej osoby. Dzieci w trakcie pracy relaksują się, odpoczywają, pracują nad opanowaniem, często też uświadamiają sobie, że tak łatwo się poddać, a orgiami uczy, że warto powalczyć o sukces. To sztuka, której celem jest zaangażowanie i sportowe podejście -rozpocząłem i dokończę najlepiej jak potrafię. Z pedagogicznego punktu widzenia takie zajęcie kształtuje postawę twórczości, satysfakcji, pomysłowości, nie bylejakości, staranności i estetyki itp. Może być cenna w pracy również z dziećmi o wysokiej wrażliwości artystycznej i szczególnym uzdolnieniu manualnym. Wychowawcze aspekty origami podkreślają wartość człowieka, wpływają na kształtowanie i wychowywanie do: staranności, dokładności, twórczości, pomysłowości, pracowitości, pasji, wrażliwości na drugiego człowieka, akceptacji jego odrębności, a zarazem bogactwa. Składanie papierowych modeli przestrzennych to bardzo przyjemna zabawa, która dostarcza dzieciom wiele radości i zadowolenia. Chęci, sprawne ręce, głowa pełna pomysłów i trochę papieru sprawiają, że dziecko staje się twórcą niepowtarzalnych zabawek –modeli z papieru, organizuje sobie czas wolny. Samo składanie nie polega tylko na mechanicznym zaginaniu papieru. Towarzyszy mu działalność matematyczna przy przeliczaniu wykonanych elementów, ilości wykorzystanych kolorowych kartek a także wiadomości z zakresu geometrii. Jest to również doskonałe ćwiczenie integrujące grupę. Dzieci sprawniejsze manualnie wspomagają kolegów mających trudności w pracy. Wykonanie składanek jest lekcją cierpliwości, dokładności i dyscypliny. Dzięki wykorzystaniu tej sztuki na zajęciach wiele dzieci pozbędzie się obaw związanych z podejmowaniem działań artystycznych, gdyż usprawnianie tej sztuki nie wymaga specjalnych uzdolnień, wyrabiając jednocześnie coraz większą sprawność manualną, a efekt pracy wyzwala w dziecku chęć do nowej twórczości. Zajęcia koła origami mają za zadanie rozwijać, kształtować, odkrywać talenty, zdolności matematyczno -twórczych i zainteresowania dzieci.  

Nauczyciel prowadzący: Wioleta Kotowicz-Herrera

 

 KÓŁKO TWÓRCZEGO DZIAŁANIA 

 

Kółko twórczego działania rozwija kreatywnośc, wyobraźnie, samodzielnośc działania i myślenia, odwagę w wyrażaniu swoich pomysłow. Opiera się na zabawach ruchowych, plastycznych, muzycznych, teatralnych.  

 Nauczyciel prowadzący: Marta Kosior

 

KOŁO „ INTERAKTYWNE PRZEDSZKOLAKI”  

 

Celem głównym autorskiego programu „Interaktywne Przedszkolaki” jest wszechstronny rozwój aktywności twórczej i umiejętności konstrukcyjno-przestrzennych dziecka w okresie edukacji przedszkolnej, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Podczas zajęć będziemy uczyć dzieci wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne i zwrócimy uwagę na rozwijanie wielu ważnych umiejętności, w tym:
• myślenia twórczego i konstrukcyjnego oraz wyobraźni przestrzennej;
• korzystania z multimediów, między innymi z Internetu i tablicy interaktywnej;
• kreatywnego wykorzystania różnorodnych materiałów podczas realizacji własnych
pomysłów.

 

Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Tercjak 

Przedszkole ul. Polna:

 

KÓŁKO PLASTYCZNE

 

 

Głównym celem zajęc jest wspomaganie wrodzonych możliwości twórczych dziecka, poznawanie i wyrażanie siebie w formie ekspresji plastycznej oraz kształtowanie twórczej postawy.

 

Nauczycielki prowadzące: Paulina Gugnacka, Urszula Drągowska, Ewelina Łostowska

 

Zajęcia prowadzone 1x w tygodniu

 

 

 

KÓŁKO PRZYRODNICZO- EKOLOGICZNE "EKOLUDKI"

 

 

Autorski program edukacji przyrodniczo- ekologicznej

     „Z przyrodą za pan brat”

   opracowany przez nauczycielki: Alinę Łopato i Urszulę Szóstko

 

Celem głównym programu jest wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczo - ekologicznej poprzez obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie, rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą oraz kształtowanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt

 

Nauczycielki prowadzące: Anna Czapko, Alina Łopato, Urszula Szóstko

 

"W Świecie eksperymentów"

 

 Zajęcia maja na celu rozwijanie zainteresowania otaczającym światem, pobudzenie kreatywności oraz wyciąganie trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń. 

 Nauczycielki prowadzące: Sylwia Paszyńska, Ewa Potocka Ewelina Czyrska-Łostowska

 

 

KÓŁKO ORIGAMI

 

 

Nauczycielki prowadzące: Agnieszka Żdanowicz

 

KÓŁKO DZIENNIKARSKIE "Klub małego dziennikarza"

 

 

Głównym celem jest nawiązywanie relacji z drugą osobą, skupianie uwagi na rozmówcy i prowadzenie dialogu oraz budzenie wiary we własne możliwości.

 

Nauczyciel prowadzący: Anna Bakłażec

 

ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

 

Nauczycielki prowadzące: Alina Wiszowata, Urszula Drągowska

 

KOŁO GIER PLANSZOWYCH "Szachownica"


Nauczycielki prowadzące: Paulina Trybułowska, Monika Szkiłądź, Agnieszka Antonowicz

 

Punkt przedszkolny w  Jurowcach:

 "LOGORYTMIKA DLA SMYKA- ruch, słuch, słowo"


Nauczyciel prowadzący: Marta Gregorczuk-Proszczuk

 

KÓŁKO LOGOPEDYCZNE "Pleciuga"

 

Nauczyciel prowadzący: Elżbieta Stankiewicz

 

 

Punkt przedszkolny w  Sochoniach:


KÓŁKO Czytelnicze "Bajkowy świat odkrywamy literaturę dziecięcą "

 

Nauczyciel prowadzący: Magda Andrakowicz

 

Program edukacyjny "Dobra bajka"

 

Nauczyciel prowadzący: Elżbieta Baturo

 


Przejdź do góry