Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

To co ważne i cenne

Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie kolejny już rok realizuje koncepcję Szkół Promujących Zdrowie. Po wieloletnim przepracowaniu tematyki zdrowego żywienia, aktywności fizycznej a wcześniej również bezpieczeństwa –w roku szkolnym 2016/17 postanowiliśmy zająć się psychospołecznym aspektem zdrowia, a konkretnie –kształtowaniem u dzieci systemu wartości.

            Rodzice zwykle szukają najlepszych i skutecznych sposobów wychowania dziecka na mądrego, dobrego i wartościowego człowieka. Każdy z nas chciałby wyposażyć dziecko w najlepsze cechy –można je wymieniać bez końca i większość osób uznaje podobne cechy za wartościowe i pożądane. Gdybyśmy chcieli sprecyzować, które cechy postawimy na czele –okazałoby się, że już nie jesteśmy tak jednomyślni. Różnice pojawiłyby się również podczas definiowania, jak rozumiemy bycie dobrym, uczciwym, odważnym itd. Do tego musimy wybrać, w jaki sposób kształtować u dziecka wybrane przez nas cechy charakteru. To już jest naprawdę niełatwe: obserwujemy bardzo różne modele wychowania, niektóre krańcowo różne. Wychowanie jest więc ciągłym zastanawianiem się nad własnym postępowaniem wobec dziecka i innych osób. Czy pozwolić na szczęśliwe dzieciństwo bez wymagań wobec dziecka, łagodząc wszelkie sytuacje stresowe? A może od początku jasno określać czego oczekujemy i konsekwentnie tego wymagać? Zwykle rodzice wolą unikać skrajności i w niektórych sprawach są bardziej konsekwentni, w innych –pozwalają dziecku na swobodę. Wyważenie tych właściwych proporcji to prawdziwa mądrość. Do tego zastanawiamy się, od kiedy należy zacząć wprowadzać pewne zasady: już w wieku trzech lat? –A może o wiele później? Czy wystarczy, że przedszkolaka uczymy grzeczności, czy może powinien dowiedzieć się czym jest szacunek, prawdomówność, odwaga, sprawiedliwość?

            W bieżącym roku szkolnym całe przedszkole realizuje projekt edukacyjny „To co ważne i cenne”. Projekt zakłada wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych oraz podkreślenie konieczności takich oddziaływań już w najmłodszym wieku. Dzieci mają poznać znaczenie słów (w rodzaju co to znaczy szacunek, sprawiedliwość?), wspólnie zastanowić się nad odniesieniem ich do codziennych sytuacji a przede wszystkim mają uczyć się stosowania poznanych wartości, dokonywania właściwych wyborów i oceny sytuacji. Ucząc o wartościach możemy przekazać pierwsze i podstawowe wiadomości –tylko wstęp do właściwego rozumienia tak trudnych zagadnień. Cały proces wychowania trwający przez wszystkie lata dzieciństwa i młodości to kształtowanie systemu wartości. Naszym zadaniem jest zasygnalizowanie, iż należy zwracać uwagę na kształtowanie systemu wartości i wspólnie z rodzicami i otoczeniem dbać o kształtowanie tych pożądanych, najważniejszych cech charakteru.

mgr Alina Wiszowata

  


Przejdź do góry