Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021

Na dole strony znajdują się listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Grupy oznaczone cyfrą znajdują się w budynku na ul. Sienkiewicza 24 a grupy oznaczone kolorami znajdują w budynku na ul. Polnej 1/4c. Grupy IV, V, niebieska, fioletowa i zielona to grupy nieleżakujące. 

Adres do spraw związanych z rekrutacją: przedszkolewasilkow@gmail.com

Odwołania będą rozpatrywane po 17.04.2020 r.  zgodnie z Zarządzeniem Nr 207/2020 Burmistrza Wasilkowa z dnia 21 stycznia 2020 r.

W przypadku wystąpienia wolnych miejsc termin postępowania uzupełniającego jest w dniach 04.05 - 08.05.2020.  (Zarządznie Nr 207/2020 Burmistrza Wasilkowa z dnia 21 stycznia 2020 r.)

 

 

ZASADY REKRUTACJI W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WYWOŁANĄ KORONAWIRUSEM

Wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być podane do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół czy placówek.

Dnia 30 marca zostanie zamieszczona lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola Słonecznego w Wasilkowie.

W dniach 31.03 - 07.04.2020 by potwierdzić wolę uczęszczania Państwa dziecka do przedszkola należy na adres: przedszkolewasilkow@gmail.com 

wysłać OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (wzór w plikach poniżej). Prosimy o wysłanie tego potwiedzenia z jednego z adresów znajdujących się na wniosku.

10 kwietnia będzie zamieszczona lista dzieci przyjętych. Proszę sprawdzić na niej obecność Waszego dziecka. Brak oświadczenia woli spowoduje, że dziecko nie będzie przyjęte. 

Wszelkie pytania w sprawie rekrutacji proszę wysyłać pod adres: przedszkolewasilkow@gmail.com

Podstawa prawna: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz.530)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                                               


Przejdź do góry