Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja 2019/2020

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

Zebranie z Rodzicami dzieci nowoprzyjętych 21.05.2019 godzina 16.30 - hol filii przedszkola przy ul. Polnej 1/4c

Dni otwarte 28.05 i 04.06 w godzinach 15-17

Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie ul. Sienkiewicza 24, filia ul. Polna 1/4c, punkt przedszkolny Bajkowy Dom w Jurowcach, punkt przedszkolny Przedszkolak w Sochoniach serdecznie zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym 2,5- 5 lat.

Przedszkole oferuje

 • wykwalifikowaną kadrę posiadającą doświadczenie w pracy z dziećmi,
 • współpracę ze specjalistami: logopedą, psychologiem, specjalistą od gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagogiem,
 • zajęcia z zakresu z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • wiele kół zainteresowań: plastyczne, przyrodniczo - ekologiczne, dziennikarskie, matematyczne, teatralne i wiele innych
 • język angielski we wszystkich grupach wiekowych( 3 -latki od II półrocza),
 • realizację innowacji oraz programów autorskich tj. Moja Mała Ojczyzna, Słoneczne Rytmy, Mały Czytelnik
 • realizację programów dotyczących zdrowego stylu życia oraz prawidłowego odżywiania w związku z certyfikatem Placówki Promującej Zdrowie.
 • udział  rodziców w  wielu imprezach, zajęciach , uroczystościach i codziennym życiu przedszkola.

WSZELKIE INFORMACJE ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE: https://przedszkolewasilkow.szkolnastrona.pl/p,7,rekrutacja-20192020 

W dniach 11 - 15 lutego 2019r. Rodzice dzieci chodzących do przedszkola składają deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2018/2019. Deklaracje można odebrać w grupach. 

W dniu 24.01. 2019 r. zostało wydane Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019. Główne terminy:

 • 18.02.2019 - 08.03.2019 - złożenie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającycmi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu. 
 • 28.03.2019 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
 • 29.03.2019 - 06.04.2018 - potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia w postaci umowy
 • 10.04.2019 - podanie listy dzieci przyjętych do Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie

 Proszę o zapoznanie się z Uchwałą RM w Wasilkowie z dn. 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązkujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. 

Dyrektor Przedszkola zastrzega sobie w przypadku braku miejsc w wybranym budynku przedszkola na przesunięcie dziecka do innego w miarę wolnych miejsc.                                                                                                                                                                                                                                              

 W plikach do pobrania znajdują się: wniosek do przedszkola wraz z załącznikami 

  WSZELKIE  WĄTPLIWOŚCI   WYJAŚNIA SEKRETARIAT.  TEL. 85- 71 85 501 lub w formie e mail: dyrektor@przedszkole.wasilkow.pl z dopiskiem w tytule: Rekrutacja 2019

Uchwały Rady MIjeskiej, Zarządzenie Burmistrza:

http://bip.wasilkow.pl/oswiata/rekrutacja-do-szkol-i-przedszkoli-na-rok-szkolny-2019-2020.html


Przejdź do góry