Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Program autorski "Z przyrodą za pan brat"

Prawda to oczywista, że rozwój dziecka
w kontakcie z przyrodą przynosi
wartości nie dające się wytworzyć
w żaden inny sposób.

 

       Program edukacji przyrodniczo - ekologicznej „Z przyrodą za pan brat” opracowany przez nauczycielki Przedszkola „Słonecznego” w Wasilkowie: mgr  Alinę Łopato i mgr Urszulę Szóstko skierowany jest do dzieci uczęszczających na zajęcia z koła „Ekoludki”. Koło działa w Filii przy ul. Polnej.

 

Głównym założeniem programu jest wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczo – ekologicznej poprzez obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie. Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, kształtowanie opiekuńczego stosunku do świata roślin  i zwierząt.

 

       Cele programu:

    dostrzeganie piękna otaczającego świata przyrody,

    uczestniczenie w bezpośrednich obserwacjach i kontaktach z przyrodą,

    poznanie rożnych ekosystemów występujących w najbliższej okolicy (las, łąka, ogródek, pole),

    zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony przyrody,

    poszerzanie słownictwa o treści ekologiczne,

    budzenie przyjaznego stosunku do roślin i zwierząt,

    rozumienie zależności człowieka od przyrody i przyrody od człowieka,

    preferowanie aktywnych form wypoczynku na łonie przyrody,

    poznanie przyczyn zanieczyszczenia wody, powietrza, lasów oraz sposobów zapobiegania im,

    kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska przyrodniczego.

 

        W realizacji wymienionych celów pomocne będą następujące metody i formy pracy:

-spacery i wycieczki,

-organizowanie wystawek tematycznych, gromadzenie eksponatów, literatury,

- prace w ogródku przedszkolnym,

-prowadzenie hodowli,  

- obserwacja stanu pogody,

- uczestniczenie w akcjach: „Sprzątania Świata”, „Dzień Ziemi”, „Listy dla Ziemi”, dokarmianie zwierząt zimą,

- realizacja programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, 

- organizowanie spotkań z ludźmi, których praca związana jest ze światem roślin i zwierząt,

- zabawy badawcze, doświadczenia i eksperymenty,

- obserwacje, pogadanki, pokazy.

 

        Po zrealizowaniu programu dziecko:

- zna i nazywa rożne ekosystemy,

-zna rolę i znaczenie ochrony naturalnego środowiska,

-operuje słownictwem wzbogaconym o treści ekologiczne,

- zna swoje najbliższe środowisko przyrodnicze,

- wykorzystuje surowce wtórne i materiały przyrodnicze w pracach plastyczno – technicznych,

- świadomie i aktywnie korzysta z ekologicznego środowiska,

- bierze odpowiedzialność za stan środowiska przyrodniczego,

- bierze udział w akcjach proekologicznych,

- pomaga zwierzętom w czasie zimy,

- wie jak aktywny wypoczynek wpływa na zdrowie człowieka,

- odczuwa radość z efektów eksperymentów i doświadczeń oraz pożytecznych działań na rzecz przyrody.

 

 


Przejdź do góry