Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Program autorski "Dobra bajka"

     

"BIBLIOTERAPIA, CZYLI BAJKA DOBRA NA WSZYSTKO..."

 

Autorzy programu: Trybułowska Paulina, Wiszowata Alina

Program realizowany jest w grupie dzieci 3-letnich (grupa pomarańczowa)

 

Dzieci, podobnie jak dorośli, zmagają się z różnymi problemami i emocjami. Większość z nich jest nierozerwalnie związana z nabywaniem przez dziecko nowych doświadczeń takich jak np. pierwsze dni pobytu dziecka w przedszkolu, sytuacje kompromitacji, pobyt w szpitalu, śmierć ulubionego zwierzątka, pojawienie się nowego dziecka w rodzinie, różnego rodzaju niepowodzenia i wiele innych. Siła oddziaływania tych zdarzeń zależy od wieku dziecka, odporności psychicznej i rodzaju sytuacji. Niektóre lęki powstają poprzez niewłaściwie stymulowaną wyobraźnię(np. po obejrzeniu filmu, gdzie wyeksponowana jest przemoc i groza), inne z niezaspokojonych potrzeb, zwłaszcza bezpieczeństwa, miłości i uznania.

Świat dzieci jest jednak nieco inny niż świat dorosłych i rządzi się swoimi prawami. Jak więc dotrzeć do dziecka i pomóc mu zredukować negatywne emocje i lęki?  Niewątpliwie bardzo pomocne mogą okazać się bajki terapeutyczne.

Bajki dostarczają dziecku wiele radości, uczą często nieznanych jeszcze wzorów zachowań, rozwijają wyobraźnię i osobowość dziecka, pozwalają poznać otaczającą rzeczywistość. Poprzez bajkę dziecko utożsamia się z bohaterem, kreując samego siebie. Przeżywa wiele przygód i emocji, oswaja się z sytuacjami (zagrożeniami), które się zdarzyły. Z chwilą, gdy bohater znajdzie szczęśliwe rozwiązanie problemu dziecko czuje się bezpieczne. Dzięki bajce dziecko odzyskuje nadzieję, wsparcie, poczucie siły, może również zaspokoić zastępczo swoje potrzeby psychiczne - poczuć się bezpieczne, kochane i akceptowane. Bajki pełnią też funkcję terapeutyczną, oswajając dziecko z bodźcami lękotwórczymi (osobami, zwierzętami, przedmiotami, sytuacjami) powodując, że dziecko po pewnym czasie reaguje na nie bez lęku.

Realizując program mamy nadzieję wspierać prawidłowy rozwój dzieci poprzez pomoc w redukcji negatywnych emocji i lęków oraz motywować je do radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

 

Założeniem, a tym samym głównym celem opracowanego programu jest pomoc dziecku w redukcji negatywnych emocji i lęków oraz wdrażanie dzieci do radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

Cele:

- oswojenie dziecka z sytuacją trudną, wywołującą lęk poprzez przedstawienie jej w sposób obrazowy, łatwy do zrozumienia;

- kształtowanie umiejętności racjonalizowania problemu;

- uświadomienie dzieciom znaczenia bliskich i serdecznych kontaktów z drugim człowiekiem;

- rozwijanie wrażliwości i empatii u dzieci;

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnych stanów emocjonalnych;

- zachęcanie dziecka do mówienia o zaistniałych problemach i emocjach lub wyrażania ich w sposób niewerbalny;

- kształtowanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami i właściwego reagowania na emocje innych;

- wskazanie wzorów postępowania zgodnego z normami i zasadami akceptowalnymi społecznie;

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów na zasadzie kompromisu  oraz poszanowania praw i potrzeb innych;

- budowanie pozytywnej samooceny oraz zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa;

- integracja grupy.

 

 

 

 


Przejdź do góry