Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Program autorski Chatki Czytającego Puchatka „Mały czytelnik II”

„Nikt nie rodzi się czytelnikiem,

czytelnika trzeba wychować”...

                                                                                                            

              Autorzy programu:

  mgr Iwona Dowgier, mgr Dorota Szejnoga

 

Program rozwijania zainteresowań czytelniczych „MAŁY CZYTELNIK 2” skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z Przedszkola „Słonecznego” w Wasilkowie

Miejsce realizacji: Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie

                              ul Sienkiewicza: Chatka Czytającego Puchatka

Uczestnicy: dzieci 3, 4, 5 – letnie

Cel ogólny: Rozbudzanie u dzieci zainteresowań książką, jako źródłem wiedzy i przyjemności

 • Zapoznanie dzieci z literaturą dziecięcą.
 • Rozbudzenie motywacji do samodzielnego sięgania po książki.
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Współcześni psycholodzy uważają dzieciństwo za bardzo ważny etap w rozwoju człowieka. Dziecko stało się więc centrum procesu wychowawczego
i dydaktycznego, a wiek przedszkolny to czas, w którym kształtują się jego nawyki, w tym również czytelnicze; warto więc wykorzystać ów moment, tym bardziej, że czytając dzieciom, poszerzamy ich wiedzę o człowieku, o świecie, dostarczamy naszym pociechom całego bogactwa przeżyć. Kontakt z książką wzbogaca słownictwo dziecka, jego wyobraźnię; książki rozszerzają świat jego uczuć i myśli.

Niestety, w chwili obecnej książka stała się zaledwie jednym z wielu środków umożliwiających człowiekowi kontakt z kulturą; pojawiło się wiele innych możliwości przekazywania informacji, a piękna i naprawdę wartościowa literatura dziecięca coraz częściej ginie w zalewie filmów i gier komputerowych. Kontakt z literaturą, jeśli jest dostatecznie żywy głęboko rozwija osobowość dzieci. Kiedy dziecko słucha ciekawej książki, przeżywa losy bohaterów, uczy się oceniać postępowanie książkowych postaci, odróżniać to co jest dobre, od tego co jest złe.

Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:

 • Buduje mocną więź między dorosłym, a dzieckiem.
 • Zapewnia emocjonalny rozwój dziecka.
 • Rozwija język, pamięć i wyobraźnię.
 • Uczy myślenia, poprawia koncentrację.
 • Wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka.
 • Poszerza wiedzę ogólną.
 • Uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu.
 • Zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera.
 • Kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie

 

Autorki proponują różne formy i metody pracy, z przewagą metod aktywizujących.
Zamierzone cele planują osiągnąć poprzez:

- codzienne czytanie dzieciom książek

- wypożyczanie przez dzieci z rodzicami książek z Chatki Czytającego Puchatka i czytanie książek w domu

- przynoszenie przez dzieci książek z domu do czytania w przedszkolu

- wymiana książek  w biblioteczce przedszkolnej na początku każdego miesiąca

- zakup nowych pozycji książkowych do Chatki Czytającego Puchatka polecanych przez fundację „ABCXXI – Cała Polska  czyta dzieciom”

- wzbogacenie biblioteczek o nowe pozycje w każdej grupie przedszkolnej

- imprezy i uroczystości organizowane dla dzieci w  Chatce Czytającego Puchatka przez

   autorki programu

- zapraszanie rodziców, dziadków, gości przedszkolnych do głośnego czytania dzieciom

- głośne czytanie wierszy, opowiadań, książek, bajek podczas imprez przedszkolnych

 - stały kontakt i współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Wasilkowie

- organizowanie sytuacji inspirujących dzieci do wyrażania przeżyć związanych z treścią przeczytanego utworu – ekspresja plastyczna

- zamieszczanie w gazetce przedszkolnej „Plum” wierszy opowiadań lub bajek dla całych rodzin do czytania dzieciom w domu – kącik „Rodzice czytają – dzieci słuchają”.

- tworzenie książeczek/opowiadań/ historii/ uzupełnianymi rysunkami-  przez dzieci do dowolnie wybranych tematów zajęć przez każdą z grup w dowolnie wybranym terminie


Przejdź do góry