Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Innowacja pedagogiczna z zajęć rytmiczno – umuzykalniających „Słoneczne rytmy”

„Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie,

jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem.

Muzyka w greckim ujęciu tego słowa jest elementem pedagogicznym

najwyższej rangi i właśnie dlatego moja metoda

musi pozostać na wskroś muzyczną"

 

(Emil Jaques –Dalcroze)

 

 

Autorzy innowacji:

mgr Iwona Dowgier, mgr Małgorzata Tercjak

 

 

Innowacja uwzględnia treści kształcenia zawarte w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego Dz.U. 2017 poz. 356

 

          Innowacja z zajęć muzycznych została opracowana z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym. Została ona tak opracowana, aby można było ją modyfikować według potrzeb i możliwości dzieci. Zabawy przedstawione w propozycji zajęć na cały rok są tak skonstruowane, aby można było dostosowywać je do odpowiedniej grupy wiekowej dzieci.

  1. Przeznaczona jest do realizacji w Przedszkolu „Słonecznym” w Wasilkowie we wszystkich chętnych grupach wiekowych;
  2. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie. Czas zajęć dla grupy 5-latków to 20 minut, dla grup 4- i 3-latków to 15 minut ( czas zajęć może być wydłużony w każdej grupie w zależności od potrzeb).
  3. Tematyka zajęć dostosowana jest do obowiązujących w danej grupie planów miesięcznych oraz do ważnych świąt, wydarzeń i uroczystości.
  4. Dostosowana jest do poziomu możliwości rozwojowych i percepcyjnych dzieci w danym wieku i ma on spełniać trzy funkcje: poznawczo-kształcącą, wychowawczą i użytkową.    

             Zaproponowane zabawy sprawią dzieciom ogromną przyjemność, rozwiną umiejętności muzyczne i gry na instrumentach dzieci oraz pobudzą ich fantazję. Najważniejsze, aby pamiętać, że zajęcia muzyczne mają być dla dzieci dobrą zabawą.

CELE GŁÓWNE:

  • Rozwijanie zainteresowań muzycznych dzieci,
  • Rozwijanie umiejętności śpiewania,
  • Rozwijanie umiejętności gry na instrumentach muzycznych

Realizacja zajęć odbywa się między innymi poprzez:

1.      Ruch

  - taniec

  - ilustrowanie ruchem utworów muzycznych

  - zabawy rytmiczne

  - proste układy choreograficzne

  - reagowanie ciałem na różne sygnały, zmiana tempa czy charakteru muzyki

   - interpretacja utworu

  - ekspresja emocji związanych z utworem

  - zabawy rytmiczne

  - improwizacje rytmiczne

 2.      Śpiew

   - ćwiczenia oddechowe

   - rozśpiewanie

   - nauka piosenek

   - proste improwizacje

   - śpiewanie w grupie i indywidualne

   - śpiewanie w kanonie

 3.      Słuchanie muzyki

- słuchanie muzyki instrumentalnej oraz wokalnej

- określanie tempa i nastroju utworu

- porównywanie utworów muzycznych

- ilustrowanie muzyki dźwiękiem

- rytmizacja

- zapamiętywanie prostych linii melodycznych

 4.       Tworzenie muzyki

- powtarzanie prostych form rytmicznych na instrumentach perkusyjnych

- tworzenie prostych tematów rytmicznych

- granie wraz z utworem muzycznym

 

       Częsty kontakt z muzyką rozwija dziecięcą wyobraźnię, kształtuje jego odczucia estetyczne. Uczy tego jak być aktywnym odbiorcą sztuki, wrażliwym na otaczający świat. Kontakt z muzyką w przedszkolu wychowuje mądrych, wrażliwych dorosłych ludzi w przyszłości.

 

 


Przejdź do góry