Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Program autorski koła plastycznego "Mały artysta"

„Prawdziwa sztuka to taka, która powstaje dzięki potrzebie tworzenia”
- Albert Einstein

 

„Mały artysta” to program autorstwa A. Czapko, U. Drągowskiej z zakresu edukacji plastycznej. Przeznaczony jest dla dzieci pięcioletnich uczęszczających na zajęcia z koła plastycznego w budynku Filii przy ul Polnej 1/4c.

Program powstał w wyniku obserwacji uzdolnień i zainteresowań dzieci z poszczególnych grup. Stanowi on integralną całość z podstawą programową, jednocześnie wprowadzając tematy i techniki plastyczne, których realizacja w ramach zajęć edukacyjnych może sprawiać problemy ze względu na liczebność grupy.

Koncepcja programu zakłada ścisłą integrację niezbędnej wiedzy plastycznej z umiejętnościami plastycznymi – należą do nich indywidualna ekspresja twórcza, twórcze działania grupowe, a także analiza i ocena dzieła sztuki, pracy własnej lub kolegów. Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form w wieku przedszkolnym, która  jest źródłem radości , dobrej zabawy i formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy. W pierwszej kolejności dziecko  poznaje bogactwo środków warsztatu plastycznego – dzięki temu zdobywa niezbędną wiedzę i narzędzia umożliwiające mu świadomą i efektywną działalność twórczą.

Głównym celem programu jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne, rozbudowanie kreatywnej postawy dzieci wobec sztuki i jej wytworów, tworzenie możliwości samodzielnego podejmowania działań twórczych, umożliwienie ekspresji plastycznej, kształtowanie kreatywnej postawy wobec otoczenia.

Dzieci poznają nowe techniki plastyczne dzięki którym zajęcia są ciekawe
i urozmaicone:

  • malarstwo – farby plakatowe, akwarelowe,
  • rysunek – kredki, ołówki, mazaki,
  • wycinanki, wydzieranki,
  • małe formy rzeźbiarskie – plastelina, modelina, masa solna, papierowa,
  • praca na materiale naturalnym – kompozycje roślinne, piaskowe, itp.
  • małe formy graficzne – drukowanie stemplem, odciskanie,
  • collage, frotaż.

Tematyka zajęć dobierana jest stosownie do pór roku, omawianych tematów, konkursów organizowanych przez różne instytucje oraz zainteresowań dzieci.

 


Przejdź do góry