Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Innowacja Imitująca "Zabawy z literkami"

                                                                                                                                                                                                                                              „ Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem,

                                                             Każdy ma czas swój i porę.

                                                   Niech to dla ciebie będzie drogowskazem:

                                                        Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem.”

 

Zabawy literkami – innowacja imitująca w Przedszkolu „Słonecznym”
w Wasilkowie.

W roku szkolnym 2017/18 w trzech grupach wiekowych (3 – latki, 3- 4 – latki i 4 - 5 latki) realizowana jest innowacja imitująca „Zabawy literkami”. Ma ona na celu obniżenie wieku, w którym dzieci spotykają się z pismem. Kładzie nacisk na wizualny aspekt nauki czytania a co najważniejsze dostarcza dziecku jak najwięcej ćwiczeń służących wykształceniu spostrzegawczości, niezbędnej w dostrzeganiu drobnych różnic między literami. Wiadomo, że nauka czytania bywa źródłem problemów wielu dzieci, dlatego poszukujemy takich metod
i rozwiązań w pracy z dziećmi, aby rozpoczęcie nauki czytania było dla nich czymś ważnym, a nie stresującym i zniechęcającym. Dlatego sięgnęłyśmy do Odimiennej Metody Nauki Czytania Ireny Majchrzak.

Wprowadzenie w świat liter polega na obdarowaniu dzieci wizytówkami - kartkami z imionami - jest to tzw. "Akt inicjacji". Nauczycielka po kolei z każdym dzieckiem na podstawie wizytówki omawia litery składające się na jego imię. Odbywa się to w atmosferze intymności i serdeczności, tak aby dziecko poczuło, że jest to ważna ceremonia. Dzieci porównują zapis swojego imienia z imionami kolegów. Od tej pory systematycznie będą odszukiwały swoje imię wśród innych. Wizytówki umieszczane są w różnych miejscach, aby dziecko miało jak najczęstszy kontakt z zapisem swojego imienia: na szafkach w szatni, na krzesełkach w sali, na tablicy obecności, na książeczkach i kartach pracy. Nauczycielka wykorzystuje ruchome wizytówki z imionami dzieci do różnego rodzaju zabaw podczas zajęć dydaktycznych. W sali zostają rozwieszone wszystkie litery alfabetu, ponieważ kolejnym etapem tej metody są ćwiczenia służące wyodrębnieniu litery
i uzmysłowieniu dzieciom, że każda litera ma inny zapis a także inne brzmienie.

Obecnie kończymy drugi etap innowacji ( wszystkie grupy realizujące innowację).

W etapie pierwszym - „Inicjacja” dzieci nabywały poczucie własnej tożsamości, dostrzegały różnice w kształcie różnych liter, zauważały związek pomiędzy literą a dźwiękiem, znakiem graficznym, a głoską.

Drugi etap – „Ściana pełna liter”. Na tym etapie dziecko zna brzmienie własnego imienia, spostrzega różnicę między literami, ma szansę przyswajania sobie ortografii, porównuje dźwięki z obrazem graficznym, zauważa, że każdą literę wymawia się w poszczególny sposób i nie zawsze tak samo np. „n” inaczej brzmi w imieniu Wanda niż w imieniu Ania czy Zbigniew.

Przez miesiące: luty, marzec, kwiecień i maj będzie realizowany trzeci etap (grupy 3-4 i 4- 5 latki) – „Nazywanie świata”. Polega na dopasowywaniu nazw do otaczających dziecko przedmiotów. To gra, w której dziecko za pomocą wyrazów ćwiczy ciągle na nowo rozpoznawanie kształtów i brzmienia liter alfabetu w różnych kombinacjach.

Ostatnim etapem jest etap czwarty – „Sesja czytania” (grupa 4-5 latki). Zakłada się realizację tego etapu, indywidualnie z dzieckiem zdolnym, które w ciągu roku szkolnego nabyło umiejętność samodzielnego czytania. Dominującą formą tego etapu są gry czytelnicze. Mogą przybierać formy zabaw polegających na: dopasowywaniu wyrazów (później zdań) do odpowiednich ilustracji, wykonywaniu poleceń nauczyciela napisanych na kartce. Na tym etapie dziecko powinno znać wszystkie litery alfabetu, utrwalać  czytanie ze zrozumieniem, poszerzać zakres pojęć, nabierać motywacji do samodzielnego czytania.

Równolegle z opisywanymi etapami odmiennej nauki czytania codziennie czyta się dzieciom teksty literackie z literatury dziecięcej.

mgr Anna Czapko

mgr Dorota Szejnoga

mgr Monika Szkiłądź


Przejdź do góry