Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Program autorski gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej

Program autorski gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej „Gimnastyka to zabawa- korygowanie wad postawy dzieci w wieku przedszkolnym”

autorzy: Alina Wiszowata, Justyna Wiszniewska

 

Program realizowany jest w dwóch grupach gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej.

Koło gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej w budynku Filii przy ul Polnej prowadzi Alina Wiszowata na zmianę z zajęciami ruchowymi ogólnorozwojowymi prowadzonymi przez Urszulę Drągowską.

W budynku przy ul Sienkiewicza koło prowadzi Justyna Wiszniewska.

Program został napisany w ubiegłym roku  kiedy realizowana była innowacja pedagogiczna. W bieżącym roku szkolnym jest kontynuowana praca związana z korekcją wad postawy u dzieci w kolejnych dwóch  grupach dzieci pięcioletnich (oraz sporadycznie- czteroletnich).

Założeniem programu profilaktyki wad postawy „Gimnastyka to zabawa” jest zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym wszechstronnej, zgodnej z potrzebami rozwojowymi aktywności ruchowej oraz wprowadzanie form ćwiczeń podporządkowanych celom terapeutycznym.  Podstawowym celem proponowanych zabaw i ćwiczeń jest działanie korekcyjne w przypadku stwierdzonych wad postawy, przeciwdziałanie powstawaniu oraz pogłębianiu się wad postawy ciała.

Postępowanie  korekcyjno- kompensacyjne ma na celu:

• Wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego

• Harmonijny rozwój fizyczny poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia ogólnorozwojowe

• Wzmożenie wydolności i sprawności fizyczno- ruchowej

• Naukę umiejętności korygowania wady przez przyswojenie korekcji lokalnych a następnie globalnych, oraz rozciągnięcie mięśni przykurczonych i wzmocnienie osłabionych

• Wyrabianie wytrzymałości posturalnej

• Naukę prawidłowego oddychania w czasie wykonywania ćwiczeń w celu zwiększenia pojemności życiowej płuc oraz wydolności sprawności narządu oddychania

• Wdrażanie do rekreacji ruchowej z uwzględnieniem elementów profilaktyki i korekcji zaburzeń

 

Sposoby  ewaluacji :

Obserwacja umiejętności i zachowań dzieci.

Analiza dokumentów – dziennik zajęć,

Ocena realizacji zajęć z gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej na półrocznej i końcowej radzie pedagogicznej.


Przejdź do góry