Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Program autorski koła plastycznego "Zdolne rączki"

Program autorski koła plastycznego "Zdolne rączki" jest prowadzony przez Magdalenę Andrakowicz . Kierowany jest do dzieci 5 letnich w Pukncie Przedszkolnym "Przedszkolak" w Sochoniach. Prowadzony jest raz w tygodniu po 30-40 min. Celem głównym programu jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne, rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej,kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej,stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem.

GaleriaPrzejdź do góry