Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie

 

 

PROMUJĄCE ZDROWIE

 

Przejdź do strony głównej

Środa, 24 lutego 2021

Kompetencje organów przedszkola

 

1. DYREKTOR - mgr Joanna B. Broniszewska - Hyży
tel. 85 71 85 501
      e-mail: dyrektor@przedszkolw.wasilkow.pl
    WICEDYREKTOR - mgr Bożena Stasiełuk
tel. 85 71 85 225
Kompetencje dyrektora określa art.68 Ustawy o Prawo Oświatowe oraz art. 7 ustawy - Karta Nauczyciela
2. RADA PEDAGOGICZNA
Rada Pedagogiczna działa w oparciu o regulamin wewnętrzny, w obrębie swoich kompetencji, które określają art. 70 ustawy Prawo Oświatowe.

 

3. RADA RODZICÓW

 Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin wewnętrzny i art. 84 ustawy Prawo Oświatowe.
 

 

Organy Przedszkola zobowiązane są do:

 1)     wzajemnego współdziałania w toku bieżącej działalności przedszkola;

2)     konsultowania się na etapie poprzedzającym podejmowanie decyzji, których skutki dotyczą przedszkola lub interesów podmiotów środowiska przedszkolnego;

3)     zapewnienia ciągłej wymiany informacji pomiędzy Organami  w sprawach związanych z bieżącą i planowaną działalnością oraz w związku z podejmowanymi decyzjami;

4)     tworzenia życzliwej atmosfery opartej na zasadzie wzajemnego zaufania.

5)     Wszelkie sprawy sporne jakie wystąpią pomiędzy Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców rozpatruje dyrektor przedszkola.

6)     Wszelkie sprawy sporne jakie wystąpią pomiędzy Radą Pedagogiczną a dyrektorem przedszkola rozpatruje organ prowadzący przedszkole lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, zależnie od treści merytorycznej sporu, na wniosek jednej lub obu stron sporu.

 

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2016-05-17 09:57przez: Joanna Broniszewska - Hyży
Opublikowano:2016-05-17 00:00przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie
Odwiedziny:874

  • Brak wpisów.