Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie

Konto Rady Rodziców: 37 1930 1624 3460 0439 2040 0001. 

E-mail: dyrektor@przedszkole.wasilkow.pl

Przejdź do strony głównej

Środa, 21 sierpnia 2019

Jesteś tutaj: Start / Finanse i majątek

Finanse i majątek

Sprawozdanie roczne za rok 2018 w załączniku

 

Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie jest jednostką organizacyjną samorządu, nie posiada osobowości prawnej.

Wydatki i dochody Przedszkola  przeznaczone są na:

 •      wynagrodzenia osobowe pracowników, obowiązkowe składki
 •      zakup materiałów i wyposażenia
 •      bieżące opłaty za media
 •      zakup środków żywności
 •      zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 •      zakup materiałów papierniczych
 •      zakup usług remontowych
 •      zakup usług pozostałych
 •      zakup usług dostępu do sieci Internet
 •      podróże służbowe krajowe - bilety MPK
 •      różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe
 •      odpisy na ZFŚS

 

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Finanse i majątek
Data utworzenia:2016-05-13
Załączniki:
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Broniszewska - Hyży
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator BIP
Dokument wyświetlono:469
Rejestr zmian: