Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie

 

 

PROMUJĄCE ZDROWIE

 

Przejdź do strony głównej

Środa, 24 lutego 2021

Jesteś tutaj: Start / Status prawny

Status prawny

Organem prowadzącym Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie jest Urząd Miejski w  Wasilkowie mieszczący się 

16-010 Wasilków

ul. Białostocka 7

tel. 85 7185 253

Nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty

Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie jest jednostką organizacyjną Gminy Wasilków i działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami).
  2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami).
  3. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zmianami).
  4. Statutu Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie

 

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2016-05-13 15:06przez: Joanna Broniszewska - Hyży
Opublikowano:2016-05-13 00:00przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie
Odwiedziny:888

  • Brak wpisów.