Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie

Konto Rady Rodziców: 37 1930 1624 3460 0439 2040 0001. 

E-mail: dyrektor@przedszkole.wasilkow.pl

Przejdź do strony głównej

Środa, 21 sierpnia 2019

Jesteś tutaj: Start / Ubezpiecznie dzieci

Ubezpiecznie dzieci

Drodzy Rodzice!

1). W tym roku Rada Rodziców wynegocjowała warunki Naszym Dzieciom w firmie InterRisk Ubezpieczenia

https://nau.pl/zgloszenie_interrisk/

Wysokość sumy ubezpieczenia(SU) składka:

37 zł  -  2018/2019 -  20 000 zł

 ( w ubiegłym roku 2016/2017 składka 37 zł – 13 000 zł)

OPCJA PODSTAWOWA i DODATKOWA

Najważniejsze punkty:

za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu w nieszczęśliwym wypadku (złamanie, zwichnięcie) - 1% SU - gdzie 1% = 200 zł

 

Ubezpieczenie obowiązuje na terenie całego świata 7 dni w tygodniu 24 h.

 

INSTRUKCJA

KAŻDY WNIOSEK O ODSZKODOWANIE  SKŁADA SIĘ Z DWÓCH STRON .DO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ   DWA ( 2 ) ZAŁĄCZNIKI  :

Zał.  nr  1  druk, który wypełnia szkoła , że uczeń zapłacił  składkę  albo jest zwolniony z opłaty .

Zał.  nr  2  Zaświadczenie od lekarza o ukończonym leczeniu.

Druk wniosku o odszkodowanie z tytułu  NNW  wypełniony  z przygotowanymi  dwoma załącznikami można  przesłać  dwoma sposobami :

  1. 1.    Zwykłą pocztą listem poleconym na adres;

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa

( likwidacja szkód)

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie  31/33  , 00 – 379 Warszawa

Uwaga : list polecony ekonomiczny kosztuje ponad 5 zł.

  1. 2.    Drogą elektroniczną .

Wchodzimy na stronę : www.nau.pl , a następnie na pasku poziomym klikamy w  szkody. Schodzimy niżejmamy elektroniczny wniosek .

Wpisujemy nr polisy NNW placówki i otwiera się kolejno druk, który wypełniamy .

Załączamy scany dwóch załączników i przesyłamy klikając.  – wyślij.

 

Jeżeli ktoś będzie miał trudności z wypełnianiem elektronicznie,  to wypełni papierowy wniosek , a następnie zrobi scany wniosku oraz dwóch załączników i wyśle na adres malowy :

szkody@nau.pl

 

LIKWIDACJA SZKÓD  NNW 

W  NAU

Tel. 22  5841000   lub infolinia   801 112 255

 

 

 

Rada Rodziców Przedszkola

 Słonecznego w Wasilkowie

 

 

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Ubezpiecznie dzieci
Data utworzenia:2016-05-17
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator BIP
Dokument wyświetlono:496
Rejestr zmian: