Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie

 

 

PROMUJĄCE ZDROWIE

 

Przejdź do strony głównej

Środa, 24 lutego 2021

Sposób załatwiania spraw

Sposób załatwiania spraw w Przedszkolu Słonecznym w Wasilkowie:
1.Miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat, gabinet dyrektora przedszkola ul. Sienkiewicza 24,
gabinet wicedyrektora przedszkola ul. Polna 1/4c
2.Godziny przyjmowania interesantów:
•Poniedziałek: 7.30 - 16.00, czwartek, 7.00 - 15.00
•psycholog : w godzinach pracy psychologa,
Prosimy o telefon w celu umówienia spotkania
3.Sposób przyjmowania i załatwiania spraw: 
•Interesantów przyjmuje dyrektor, zastępca dyrektora, psycholog oraz pracownicy administracji.
•Sekretariat Przedszkola udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw
•Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną.
•Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.
•Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym
wykazem akt.
•Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji.
•Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu.

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE:

1.Sprawy administracyjne:

•wydawanie zaświadczeń,

2.Sprawy kadrowe: 
•sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

3. Sprawy księgowqe prowadzi:
Urząd Miejski w Wasilkowie;  Wydział Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych Gminy
4 .Sprawozdawczość: 
•raporty,
•sprawozdania,

5. Archiwum:
•akta osobowe pracowników,
•dzienniki zajęć obowiązkowych, zajęć dodatkowych i nauczania indywidualnego,
•protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
•protokoły Rady Rodziców,
•księga zarządzeń dyrektora przedszkola,

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2016-05-17 11:30przez:
Opublikowano:2016-05-17 00:00przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie
Odwiedziny:869

  • Brak wpisów.