Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Przedszkole promujące zdrowie -nasze działania w roku szkolnym 2017/18

Ubiegły rok szklony zakończyliśmy autoewaluacją naszych działań związanych z wprowadzaniem dzieci w świat wartości uniwersalnych. Po podsumowaniu pracy i przedyskutowaniu podjętych działań i ich efektów doszliśmy do wniosku, że warto  kontynuować tę samą tematykę w kolejnym roku szkolnym.  Zespół promocji zdrowia wraz z Radą Pedagogiczną podjął decyzję o poszerzeniu tematu i realizacji kolejny rok projektu edukacyjnego „To co ważne i cenne”.

W bieżącym roku postanowiliśmy przybliżyć dzieciom mniejszą liczbę realizowanych wartości, aby zrealizować je szerzej i bardziej efektywnie. Podczas pracy w ubiegłym roku okazało się, że wybraliśmy dość trudny temat, zwłaszcza do zrealizowania w młodszych grupach. Najlepiej pracowaliśmy z tematyką wartości w grupach pięciolatków. Dzieci te odeszły z przedszkola a  z młodszymi dziećmi podobną tematykę można rozszerzyć i urozmaicić.  Nadal chcemy czerpać wiedzę i inspirację z książki I. Koźmińskiej, E. Olszewskiej „Z dzieckiem w świat wartości”. W ubiegłym roku próbowaliśmy zmierzyć się z ośmioma kolejnymi wartościami proponowanymi przez autorki. Ponieważ był to bardzo szeroki temat –udało się zrealizować je w ograniczonym zakresie. Na bieżący rok zaplanowaliśmy cztery-pięć wartości, które chcemy opracować możliwie szeroko.

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy zapoznawaliśmy dzieci ze znaczeniem słowa szacunek. Dzieci poznały szacunek jako grzeczność połączoną z troską o uczucia i dobro drugiej osoby. Składowe szacunku to także poszanowanie cudzej i własnej godności a także dbałość o własne dobro (zdrowie, rozwój).  Młodsze dzieci w tym czasie uczyły się co to jest grzeczność w słowach, w gestach i zachowaniu. Poznawały „magiczne” słowa –a w grupach trzylatków samo wypowiadanie tych słów wymaga długiego ćwiczenia.

Kolejną wartością związaną z szacunkiem jest odpowiedzialność. Dzieci uczą się odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo, dowiadują się, że mogą być odpowiedzialne za własne samopoczucie (pozytywne myślenie, kontrolowanie swoich nastrojów i uczucia złości). Możemy być odpowiedzialni również za innych (w grupie, w rodzinie) oraz za zwierzęta, rośliny, powierzone mienie (zabawki).

Poszczególne wartości są bardzo związane ze sobą i realizując jedną –zahaczamy o kolejne. Na następne miesiące zaplanowaliśmy uczenie dzieci o sprawiedliwości, przyjaźni i miłości.

Alina Wiszowata


Przejdź do góry