Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Rodzice dzieci nowoprzyjętych

 

Dnia 08 czerwca 2022 r. o godzinie 16.30 serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci nowoprzyjętych do Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie na zebranie informacyjne w filii Przedszkola ul. Polna 1/4c.

 

 Informujemy, że w dniach 07.06 i 14.06 w godzinach 15.00 -17.00 w budynkach przedszkola przy ul. Sienkiewicza, ul. Polnej oraz w punktach przedszkolnych w Jurowcach i Sochoniach odbywać się będą dni otwarte dla nowoprzyjętych dzieci.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

W sprawach opłat za przedszkole, przyjęć, rezygnacji prosimy o pisanie na adres mailowy  sekretarz@przedszkole.wasilkow.pl 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Słoneczne informuję, że trwa rekrutacja na zajęcia dodatkowe prowadzone przez firmy zewnętrzne. 

 

1. Drużyna kangura 
   www.przedszkoliada.pl/zapisy  

 

2. Studio tańca Good Step załącznik 
  https://www.facebook.com/search/top?q=good%20step 

 

3. Paaro - mobilna akademia rozwoju dzieci  
   https://paaro.pl/wingee/ 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ważne informacje na temat początku roku

 

 

 

 

W związku z trwającą rozbudową filii przedszkola na ul. Polnej oraz koniecznością przeniesienia  2 oddziałów przedszkolnych z budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta w Wasilkowie oraz 3 oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Wacława Rabczyńskiego, informuję o relokacji dzieci od dnia 01.09.2021 r. :

 

 • Miejski Ośrodek Animacji Kultury ul. Dworna sala - grupa pomarańczowa 3 - latki, godziny pracy 7.00- 17.00 (grupa leżakująca, prosimy o przyniesienie pościeli),
 • Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta w Wasilkowie - grupa czerwona 5 –latki, godziny pracy 7.00- 17.00 
 • Dwujęzyczna Prywatna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Bućko - grupy: żółta – 4 latki,  zielona 4 – latki, fioletowa 5 – latki,  niebieska 4-5 latki (wszystkie grupy nie leżakują), godziny pracy 6.30- 17.00 – w związku z trwającą budową ronda jest utrudniony dojazd, prosimy sprawdzić możliwość dojazdu/dojścia.

 

Relokacja dzieci do nowych miejsc wymusiła skrócenie godzin pracy w oddziałach: czerwonym i pomarańczowym na  godziny 7.00- 17.00.

 

 

Zebrania grupowe odbędą się w dniu 02.09.2021

 

 • Punkt przedszkolny Bajkowy Dom w Jurowcach godzina 16.00
 • Punkt przedszkolny Przedszkolak godzina: 16.00
 • Przedszkole ul. Sienkiewicza  godzina: 16.30
 • MOAK ul. Dworna godzina: 17.00
 • Szkoła Podstawowa im Króla Zygmunta Augusta ul. Polna 1/4a godzina: 17.30
 • Dwujęzyczna Prywatna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Bućko ul. A. Bućki godzina 18.00

 

Wszelkie informacje na temat wyprawki, opłat za przedszkole, organizacji grupy zostaną przekazane na zebraniach grupowych.

 

 

Powyższe zmiany nastąpiły w porozumieniu z Urzędem Miejskim w  Wasilkowie. Wybór miejsc nastąpił po gruntowym przeanalizowaniu dostępnych na terenie Gminy Wasilków lokali. Wybrane placówki spełniają warunki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci oraz prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Posiłki będą przygotowywane  i dostarczane z budynku przedszkola przy ul. Sienkiewicza. Grupy zostały rozmieszczone zgodnie z potrzebami dzieci i możliwościami lokalowymi Gminy Wasilków

 

Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie w związku z istniejącą sytuacją wynikającą z rozbudowy przedszkola, o zaakceptowanie trudnej dla nas wszystkich sytuacji oraz zastosowanie się do powyższych wytycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMACJE O WYSKOŚCI OPŁAT ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE: OPŁATY 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Profilaktyka stomatologiczna

 

Dzień dobry, informuję o możliwości przebadania przedszkolaków w DENTOBUSIE, powierzonym Podmiotowi leczniczemu przez Wojewodę Podlaskiego, na rzecz dzieci. Podmiot leczniczy zobowiązuje się do wykonywania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz wykonywanie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia – określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy s dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

 

Zapraszamy 13.08.2021 od godziny 9.000 do dentobusu podstawionego pod przedszkole ul. Sienkiewicza 24

 

Wypełnienie danych dziecka, akceptację rodziców lub opiekunów prawnych są to dane niezbędne do udzielenia świadczeń stomatologicznych dotyczące opieki stomatologicznej. (karta stomatologiczna Dentobusu) do pobrania

Świadczenia udzielane będą przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EURODENT Agnieszka Cimochowska w DENTOBUSIE.

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Rodzice dzieci z filii przedszkola przy ul. Polnej 1/4c

 

 

W związku z rozbudową  przedszkola przy ul. Polnej, zaplanowany jest generalny remont istniejącego budynku przedszkola. Z tego powodu, za zgodą urzędu gminy, została zaplanowana relokację dzieci do odpowiednich pomieszczeń.

 

Grupy: żółta, pomarańczowa i niebieska zostały przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej im Króla Zygmunta Augusta. Wejście do budynku jest po lewej stronie głównego wejścia do szkoły, wejściem od świetlicy.

 

Dzieci z grup czerwona, zielona i fioletowa zostały przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na ul. Mickiewicza. Wejście do budynku jest od parkingu do szatni.

 

Grupy będą pracowały w nowych miejscach od 19.04.2021 w godzinach pracy przedszkola 6.30- 17.00. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówki związanym z sytuacją epidemiczną w kraju, przedszkole pracuje w ograniczonym zakresie. Proszę śledzić informacje w środkach masowego przekazu, na stronie internetowej przedszkola oraz Facebooka odnośnie powrotu dzieci do przedszkoli.

 

W budynkach szkół będzie czekał personel przedszkola, który będzie służył pomocą. Jesteśmy w pełni przygotowani na przyjęcie dzieci w nowych w miejscach.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Od dnia 29.03.2021r. prowadzane będzie nauczanie zdalne. Materiały zamieszczane będą na naszej stronie w zakładce: Nauczalnie zdane znajdującej się na górnym pasku. 

 

 

 

UWAGA

 

Od 11 do 19 lutego 2021 oddział  przedszkolny w Sochoniach objęty zostanie kwarantanną.  W tym terminie prowadzone będzie nauczanie zdalne 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice.

 

 

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną w kraju prosimy o śledzenie na bieżąco informacji na stronie internetowej przedszkola i Facebooku oraz codzienne sprawdzanie email. W razie konieczności zawieszenia pracy oddziału przedszkolnego informacje o tym zostaną przekazane za pomocą w/w komunikatorów.

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Ważne informacje związane z rozpoczęciem roku szkolnego 

 

Pierwszego dnia przyprowadzając dziecko do przedszkola przynosimy mu: kapcie, bielizna i ubranie na zmianę (zostawiamy w szatni), pościel dla grup leżakujących.

 

Dzieci przyprowadzamy do przedszkola od 6.30 do 8.20. O godzinie 8.20 budynki przedszkola zostają zamknięte! Odbieramy dzieci w godzinach: 14.15 do 17.00

 

W holu przedszkola znajduje się punkt dezynfekcji rąk dla dorosłych oraz mierzona będzie temperatura dla rodziców i dzieci. Dziecko przyprowadza/odbiera jedna osoba. Proszę o nieprzedłużanie pobytu w szatni i pod salą ze względu na konieczność zachowania dystansu społecznego oraz na oczekiwanie innych rodziców na wejście do przedszkola. W związku z koniecznością ograniczenia ilości osób przebywających w budynku proszę o przyprowadzenie dziecka wystarczająco wcześnie.

 

Wszelkie informacje na temat płatności i wyprawki znajdziecie Państwo 1 września 2020  na półeczkach w szatni.

 

Zebrania:

 

 • ul. Sienkiewicza - 2 września o godzinie 16.30,
 • ul. Polna - 3 września o godzinie 16.30,
 • punkt przedszkolny Bajowy Dom w Jurowcach - 4 września godzina o godzinie 16.30,
 • punkt przedszkolny Przedszkolak w Sochoniach - 4 września o godzinie 16.00.

 

Na zebranie przychodzi jeden rodzic w maseczce z zachowaniem dystansu społecznego. Zebrania odbędą się w salach grupowych.

 

Od dnia 24.08.2020 obowiązuje nowy numer rachunku dochodów przedszkola, na który wnosicie Państwo opłaty za pobyt i posiłki:
PKO BP 65 1020 1332 0000 1002 1249 4565.
 

 

UWAGA WAŻNE prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z procedurą przed 1 września 2020.

 

Od 27.08.2020 obowiązuje nowa Procedura pracy w okresie COVID 19 zgodna  z  wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Załącznik znajduje się zakładce: Dokumenty

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Ubezpiecznie dzieci 2020/2021: https://przedszkolewasilkow.szkolnastrona.pl/bip/p,18,ubezpieczenie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie na okres wakacyjny- lipiec i sierpień 2020 r., zostały przyjęte.

Listy dostępne na terenie przedszkola.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Od 8.06.2020, zgodnie z  wytycznymi przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  grupy przedszkolne mogą liczyć do 16 dzieci. Aneks procedury znajduje się w zakładce Dokumenty.

 

Wasilków, 01.06.2020

 

  

Do 10 czerwca 2020 r. przyjmujemy zgłoszenia dzieci na okres wakacyjny:
lipiec – sierpień 2020.

 

 

W oparciu o obowiązującą „Procedurę bezpieczeństwa na terenie Przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, w miesiącu lipcu pracuje filia przy ul. Polnej 1/4c, w sierpniu przedszkole przy ul. Sienkiewicza.

 

W związku z ograniczoną ilością miejsc decyduje kolejność zgłoszeń oraz zasady przyjęcia dziecka zawarte w w/w procedurze. Pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do swoich budynków. Prosimy o zapisywanie tylko na jeden miesiąc.

 

 

link do wniosku

 

............................................................................................................................... 

 

NIe będą przyjmowane dzieci przyprowadzane do przedszkola, które wcześniej nie dostarczyły załączników. Proszę ściśle przestrzegać procedury. 

 

W oparciu  o pismo Burmistrza Wasilkowa z dnia 05.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu placówek oświatowych  w Wasilkowie dla których organem prowadzącycm jest Gmina Wasilków informujemy, że:

- od dnia 15.05.2020 zostaje otwarte Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie ul. Sienkiewicza 24 oraz filia ul. Polna 1/4c. Punkty przedszkole w Jurowcach i Sochoniach są zamknięte. 

- obowiązują:

• wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. wydane związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,

wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

 

Procedura pracy Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie w okresie COVID 19 wraz z załącznikami znajduje się w zakładce dokumenty


 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZASADY REKRUTACJI W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WYWOŁANĄ KORONAWIRUSEM

 W związku z zaistniałą sytuacją prosimy Rodziców biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 o zachowanie zasad profilaktyki i bezpieczeństwa.

 

Dnia 30 marca w zakładce Rekrutacja zostanie zamieszczona lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie.

W dniach 31.03 - 07.04.2020 by potwierdzić wolę uczęszczania Państwa dziecka do przedszkola należy na adres: przedszkolewasilkow@gmail.com wysłać OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (wzór w plikach w zakładce Rekrutacja). Prosimy o wysłanie tego potwiedzenia z jednego z adresów znajdujących się na wniosku.

10 kwietnia będzie zamieszczona lista dzieci przyjętych. Proszę sprawdzić na niej obecność Waszego dziecka.

Brak oświadczenia woli spowoduje, że dziecko nie będzie przyjęte. 

Wszelkie pytania w sprawie rekrutacji proszę wysyłać pod adres: przedszkolewasilkow@gmail.com 

 

 

 

REKRUTACJA 2020/2021

 

W oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 207/2020 Burmistrza Wasilkowa z dnia 21 stycznia 2020 nr.  informuję:

 

1. deklaracje dzieci chodzących (dostępne na sali) należy wypełnić w terminie 3-7.02.2020 i oddać nauczycielkom.

 

2. wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz innych form wychowania przedszkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów można składać w terminie 17.02-09.03.2020.

 

Wnioski i załączniki będzie można pobrać ze strony przedszkola od 10.02.2020

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

UBEZPIECZENIE DZIECI 

 

Informacje na temat ubezpieczenia dzieci i zgłaszania szkody znajdzieciePaństwo na stronie BIP: 

https://przedszkolewasilkow.szkolnastrona.pl/bip/p,18,ubezpieczenie

 

 

Witamy serdecznie w nowym roku szkolnym 2019/2020.

 

 

Witamy serdecznie w nowym roku szkolnym 2019/2020.

Informujemy, że Przedszkole Słoneczne jest czynne od 2.09.2019 w godzinach 6.30. - 17.00.

 

Zebrania z Rodzicami odbędą się: ul. Sienkiewicza 24 w środę 04.09 o godzinie 16.30; ul. Polna 1/4c w czwartek 05.09 o godzinie 16.30.

Zebranie w punkcie przedszkolnym w Jurowcach odbędzie się 03.09. o godz. 15.00 a w punkcie przedszkolnym w Sochoniach 03.09. o godz. 16.00. 
Wszelkie informacje zamieszczone będą na tablicach przy salach. 
Serdecznie zapraszamy.

  

 

 

Opłaty za przedszkole

 

Na Państwa pocztę elektroniczną zostały wysłane opłaty za ubiegły miesiąc. Jeżeli nie otrzymaliście takiej wiadomości, prosimy o kontakt  z administracją w celu zweryfikowania adresu e-mail.

 

 

 ROK SZKOLNY 2019/2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Prezentacja 

 

 

 

Prezentacja "EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ. 15 lat w Unii Europejskiej w Barwach Biało-Czerwonych", realizowana przez całą społeczność przedszkola, bierze udział w konkursie organizowanym przez  Wojewodę Podlaskiego, Kuratorium Oświaty i Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku we współpracy z Podlaską Rodziną Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w konkursie, podobnie jak w latach poprzednich, jest ważnym wydarzeniem w przedszkolnych i lokalnych obchodach tych świąt. 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Wakacje

 

 

 

Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie pełni dyżur:

 

-       w lipcu 2019 w budynku przy ul. Sienkiewicza 24

 

-       w sierpniu 2019 w budynku przy ul. Polnej 1/4c

 

Zgłoszenie dziecka następuje poprzez wypełnienie wniosku i dostarczenie ich na grupy od dnia 13.05.2019r. do dnia 24 maja 2019r.

 

 

W związku z ograniczoną ilością miejsc decyduje kolejność zgłoszeń i sytuacja rodzinna dziecka.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Informacja  o organizacji pracy przedszkola

 

Świadomi dylematów i rozterek, jakich doświadczaliście Państwo przez ostatnie dni, rozumiejąc dezorganizację życia codziennego i trudności, jakim stawiali Państwo czoła, raz jeszcze dziękujemy za wyrozumiałość i wsparcie tak licznie nam okazywane. Informujemy, że strajk w naszej placówce zostaje zawieszony z dniem 27.04.2019.

 

Od 29.04.2019 (poniedziałek) zapraszamy dzieci do swoich budynków przy ul. Sienkiewicza i Polnej oraz punktu przedszkolnego w Sochoniach. Dzieci z punktu przedszkolnego w Jurowcach wg informacji przekazanej przez nauczyciela.

 

Dyrekcja przedszkola

 

 

 

OPŁATY

 

Drodzy Rodzice w celu uzyskania informacji nt wysokości opłat za przedszkole , prosimy dzwonic do adminisrtacji pod numerem telefonu 85 7185 501

 

 

 

 

Informacje dotyczące strajku w oświacie

 

04.04.2019

Prośba Dyrektora Przedszkola do Rodziców

Dyrektor Przedszkola „Słonecznego” w Wasilkowie zwraca się z prośbą do rodziców     o zorganizowanie opieki dla swoich dzieci od 8 kwietnia do odwołania. W tym czasie przedszkole nie jest w stanie zapewnić opieki wszystkim dzieciom ze względu na strajk pracowników. W okresie strajku pracować będzie dyrekcja przedszkola więc opieka będzie w znacznym stopniu ograniczona.

 

W związku z powyższym tylko w szczególnych uzasadnionych przypadkach będzie możliwe przyprowadzenie dzieci do filii przedszkola ul. Polna ¼c gdzie zostanie zapewniona opieka. Inne budynki przedszkola, czyli ul. Sienkiewicza 24, w szkołach filialnych w Jurowcach i Sochoniach będą zamknięte.

 

Dyrektor Przedszkola „Słonecznego” w Wasilkowie

Joanna Broniszewska- Hyży

 

List Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego

 list

 

 

 

 

 

************************************************************************************************************************

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA SŁONECZNEGO W WASILKOWIE
na rok szkolny 2019/2020

 

WSZELKIE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE: www.przedszkolewasilkow.szkolnastrona.pl  LUB https://przedszkolewasilkow.szkolnastrona.pl/bip/p,15,rekrutacja-20192020

 Listy dzieci nie będą umieszczane na stronie przedszkola w związku ochroną danych osobowych

 

Główne terminy:

 • 28.03.2019 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
 • 29.03.2019 - 06.04.2018 - potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia w postaci oświadczenia woli; W przypadku niepodpisania woli dziecko zostaje skreślone z listy dzieci. 
 • 10.04.2019 - podanie listy dzieci przyjętych do Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie

 

************************************************************************************************************************************* 

 

 

Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie wraz z Radą Rodziców serdecznie zaprasza wszystkie przedszkolaki na Bal Karnawałowy. Prosimy o przygotowanie przebrań dla dzieci. Poniżej terminy, w których odbędą się bale:

14.01.2019 - przedszkole ul. Sienkiewicza 24,
15.01.2019 - filia przedszkola ul. Polna 1/4,
11.01.2019 - punkt przedszkolny Przedszkolak w Sochoniach,
14.01.2019 - punkt przedszkolny Bajkowy dom w Jurowcach.
 

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia będzie pełen atmosfery radości, wytchnienia i zatrzymania od codziennego pędu. Niech świąteczny nastrój pozostanie w naszych sercach jak najdłużej.
Niech wszystkie dni Nowego 2019 Roku będą tak piękne i szczęśliwe jak wigilijna wieczerza.
Ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, zdrowia, pomyślności, pogody ducha i spełnienia marzeń życzą:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Dyrekcja i  pracownicy przedszkola

 

 ********************************************************************************************************************************

 

KONKURS  Stulecie Niepodległości w Barwach Biało – Czerwonych”

 

 

Dnia 8 października 2018 r. w Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku z udziałem Wojewody Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty, przedstawicieli organów prowadzących, zaproszonych gości, delegacji placówek oświatowych, a także zarządów stowarzyszeń odbyła się gala z okazji rozstrzygnięcia konkursu „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało – Czerwonych”. Projekt realizowany przez Wojewodę Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.

Udział w konkursie był szczególną formą przygotowania się Przedszkola w środowisku lokalnym do obchodów Narodowego Święta Niepodległości w 2018 r. Polegał na podjęciu różnych działań propagujących wspólne przeżywanie świąt narodowych, utrwalenie ich na zdjęciach i przedstawienie w prezentacji multimedialnej. Do konkursu przystąpiło 131 szkół i przedszkoli z województwa podlaskiego, a podczas uroczystego podsumowania 10 placówek otrzymało nagrody, a 20 placówek wyróżnienie. Nagrodę zdobyło Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie.
Nagrody wręczali Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski,  Podlaski Kurator Oświaty – Beata Pietruszka oraz Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku – Iwona Szcześniak. Uroczystą galę uświetnił występ chóru miasta Białystok.

Nasze przedszkole wzięło udział w konkursie by uczcić obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości, a liczne i różnorodne działania, które podjęliśmy zostały docenione – komisja konkursowa przyznała nam nagrodę!

Pani Dyrektor Joanna Broniszewska – Hyży wraz z delegacją naszych przedszkolaków przybyłych z rodzicami odebrała dyplom, grawerton, album zawierający zdjęcia nagrodzonych działań zrealizowanych podczas konkursu, a także  śpiewnik pieśni patriotycznych oraz głośnik bezprzewodowy, który bardzo nam się przyda podczas prowadzenia zabaw i imprez w przedszkolu. Naszą „Małą Ojczyznę” podczas uroczystości reprezentował także burmistrz Wasilkowa Pan Mirosław Bielawski.

Przedszkole „Słoneczne”  już drugi rok szkolny realizuje innowację patriotyczną „Moja mała i duża Ojczyzna” (autorstwa A. Łopato i P. Trybułowskiej). Uczymy dzieci tego, kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość, uczymy dumy z bycia Polakami, kształtujemy uczucia miłości do regionu i kraju. Podejmujemy bardzo dużo patriotycznych działań, realizujemy ważne treści przy ogromnym zaangażowaniu przedszkolaków, nauczycieli, aktywnym wsparciu rodziców, Pani Dyrektor Joanny Broniszewskiej – Hyży oraz Wicedyrektor – Bożeny Stasiełuk.

Zdjęcia z naszych patriotycznych zajęć zostały opracowane przez zespół nauczycieli (Alina Łopato, Urszula Szóstko, Paulina Trybułowska) i zamieszczone na stronie internetowej naszego przedszkola w formie prezentacji multimedialnej, która zdobyła nagrodę w konkursie. - PATRZ NIŻEJ

 

******************************************************************************************************************************************************

 

P. Justyna Jacewicz w imieniu Rady Rodziców Przedszkola składa życzenia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

 

 

 

***************************************************************************************************************************************************************

 

 

 

**************************************************************************************************************************************************************************** 

 

 

 

Prezentacja "Stulecie Niepodlagłości - w Barwach Biało- Czerwonych" bierze udział w konkursie organizowanym przez Podlaskiego Kuratora Oświaty z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w konkursie traktujemy jako szczegółną formę przygotowania się w środowisku lokalnym do obchodów Narodowego Święta Niepodległości 2018 roku.  

 

 

*********************************************************** 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLE NA MEDAL - NOMINACJA  2018 

 

http://www.poranny.pl

 

 

Artykuły

Materiały dla rodziców do pracy w domu z dziećmi

2020-03-25

Akacja charytatywna

2020-01-20

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, czas dawania, dzielenia się dobrem. Ludziom otwierają się serca, chcą podzielić się tym czym mają i sprawić, by czyjeś święta stały się bogatsze i radośniejsze. Zainspirowani akcją „Szlachetna Paczka” grupa 3 ( dzieci wraz
z rodzicami, nauczycielami i Panią Anią) z Przedszkola „Słonecznego” przy ulicy Sienkiewicza 24 w Wasilkowie postanowili znaleźć rodzinę potrzebującą wsparcia i przygotować dla niej świąteczną paczkę. 

Czytaj więcej o: Akacja charytatywna

Życzenia

2019-12-11

Prezentacja

2017-05-16

Przedszkolaki zakładają budki lęgowe dla ptaków

2019-03-26

 Nadeszła upragniona wiosna. Przyroda budzi się do życia. Widać już pierwsze jej zwiastuny.  Dzieci i nauczycielki z Przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie chciały te pierwsze wiosenne dni przywitać w nietypowy sposób.

  

 

 

 

Czytaj więcej o: Przedszkolaki zakładają budki lęgowe dla ptaków

Przedstawienie przygotowane przez gr IV i V z okzaji Dnia Edukacji Narodowej dla emerytowanych pracowników przedszkola oraz kolegów i koleżanek z przedszkola przy ul. Polnej

2018-10-24

Ważne spotkania przedszkolaków- Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej niezmiennie przypada na 14 października. Dzieci z  Przedszkola „Słonecznego” przy ulicy Sienkiewicza w tym roku obchodziły to święto aż dwukrotnie. W pierwszym spotkaniu uczestniczyły obecne panie nauczycielki , dyrekcje oraz pracownicy przedszkola.  Drugie spotkanie było również w zacnym gronie, bowiem do przedszkola przybyły zaproszone zasłużone nauczycielki, które niegdyś same przygotowywały dzieci do ważnych wydarzeń i spotkań.

 

Czytaj więcej o: Przedstawienie przygotowane przez gr IV i V z okzaji Dnia Edukacji Narodowej dla emerytowanych pracowników przedszkola oraz kolegów i koleżanek z przedszkola przy ul. Polnej

Witamy w nowym roku szkolnym

2018-09-09

Przejdź do góry