Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

Rodzice dzieci z filii przedszkola przy ul. Polnej 1/4c

 

 

W związku z rozbudową  przedszkola przy ul. Polnej, zaplanowany jest generalny remont istniejącego budynku przedszkola. Z tego powodu, za zgodą urzędu gminy, została zaplanowana relokację dzieci do odpowiednich pomieszczeń.

 

Grupy: żółta, pomarańczowa i niebieska zostały przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej im Króla Zygmunta Augusta. Wejście do budynku jest po lewej stronie głównego wejścia do szkoły, wejściem od świetlicy.

 

Dzieci z grup czerwona, zielona i fioletowa zostały przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na ul. Mickiewicza. Wejście do budynku jest od parkingu do szatni.

 

Grupy będą pracowały w nowych miejscach od 19.04.2021 w godzinach pracy przedszkola 6.30- 17.00. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania placówki związanym z sytuacją epidemiczną w kraju, przedszkole pracuje w ograniczonym zakresie. Proszę śledzić informacje w środkach masowego przekazu, na stronie internetowej przedszkola oraz Facebooka odnośnie powrotu dzieci do przedszkoli.

 

W budynkach szkół będzie czekał personel przedszkola, który będzie służył pomocą. Jesteśmy w pełni przygotowani na przyjęcie dzieci w nowych w miejscach.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Od dnia 29.03.2021r. prowadzane będzie nauczanie zdalne. Materiały zamieszczane będą na naszej stronie w zakładce: Nauczalnie zdane znajdującej się na górnym pasku. 

 

 

 

UWAGA

 

Od 11 do 19 lutego 2021 oddział  przedszkolny w Sochoniach objęty zostanie kwarantanną.  W tym terminie prowadzone będzie nauczanie zdalne 

 

 

 

 

DRODZY  RODZICE

 

adres przedszkola: dyrektor@przedszkole.wasilkow.pl

 

adres dotyczący wyłacznie rekrutacji:  przedszkolewasilkow@gmail.com

 

 

 

 

Drodzy Rodzice.

 

 

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną w kraju prosimy o śledzenie na bieżąco informacji na stronie internetowej przedszkola i Facebooku oraz codzienne sprawdzanie email. W razie konieczności zawieszenia pracy oddziału przedszkolnego informacje o tym zostaną przekazane za pomocą w/w komunikatorów.

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Ważne informacje związane z rozpoczęciem roku szkolnego 

 

Pierwszego dnia przyprowadzając dziecko do przedszkola przynosimy mu: kapcie, bielizna i ubranie na zmianę (zostawiamy w szatni), pościel dla grup leżakujących.

 

Dzieci przyprowadzamy do przedszkola od 6.30 do 8.20. O godzinie 8.20 budynki przedszkola zostają zamknięte! Odbieramy dzieci w godzinach: 14.15 do 17.00

 

W holu przedszkola znajduje się punkt dezynfekcji rąk dla dorosłych oraz mierzona będzie temperatura dla rodziców i dzieci. Dziecko przyprowadza/odbiera jedna osoba. Proszę o nieprzedłużanie pobytu w szatni i pod salą ze względu na konieczność zachowania dystansu społecznego oraz na oczekiwanie innych rodziców na wejście do przedszkola. W związku z koniecznością ograniczenia ilości osób przebywających w budynku proszę o przyprowadzenie dziecka wystarczająco wcześnie.

 

Wszelkie informacje na temat płatności i wyprawki znajdziecie Państwo 1 września 2020  na półeczkach w szatni.

 

Zebrania:

 

  • ul. Sienkiewicza - 2 września o godzinie 16.30,
  • ul. Polna - 3 września o godzinie 16.30,
  • punkt przedszkolny Bajowy Dom w Jurowcach - 4 września godzina o godzinie 16.30,
  • punkt przedszkolny Przedszkolak w Sochoniach - 4 września o godzinie 16.00.

 

Na zebranie przychodzi jeden rodzic w maseczce z zachowaniem dystansu społecznego. Zebrania odbędą się w salach grupowych.

 

Od dnia 24.08.2020 obowiązuje nowy numer rachunku dochodów przedszkola, na który wnosicie Państwo opłaty za pobyt i posiłki:
PKO BP 65 1020 1332 0000 1002 1249 4565.
 

 

UWAGA WAŻNE prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z procedurą przed 1 września 2020.

 

Od 27.08.2020 obowiązuje nowa Procedura pracy w okresie COVID 19 zgodna  z  wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Załącznik znajduje się zakładce: Dokumenty

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Ubezpiecznie dzieci 2020/2021: https://przedszkolewasilkow.szkolnastrona.pl/bip/p,18,ubezpieczenie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie na okres wakacyjny- lipiec i sierpień 2020 r., zostały przyjęte.

Listy dostępne na terenie przedszkola.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Od 8.06.2020, zgodnie z  wytycznymi przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  grupy przedszkolne mogą liczyć do 16 dzieci. Aneks procedury znajduje się w zakładce Dokumenty.

 

Wasilków, 01.06.2020

 

  

Do 10 czerwca 2020 r. przyjmujemy zgłoszenia dzieci na okres wakacyjny:
lipiec – sierpień 2020.

 

 

W oparciu o obowiązującą „Procedurę bezpieczeństwa na terenie Przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, w miesiącu lipcu pracuje filia przy ul. Polnej 1/4c, w sierpniu przedszkole przy ul. Sienkiewicza.

 

W związku z ograniczoną ilością miejsc decyduje kolejność zgłoszeń oraz zasady przyjęcia dziecka zawarte w w/w procedurze. Pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do swoich budynków. Prosimy o zapisywanie tylko na jeden miesiąc.

 

 

link do wniosku

 

............................................................................................................................... 

 

NIe będą przyjmowane dzieci przyprowadzane do przedszkola, które wcześniej nie dostarczyły załączników. Proszę ściśle przestrzegać procedury. 

 

W oparciu  o pismo Burmistrza Wasilkowa z dnia 05.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu placówek oświatowych  w Wasilkowie dla których organem prowadzącycm jest Gmina Wasilków informujemy, że:

- od dnia 15.05.2020 zostaje otwarte Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie ul. Sienkiewicza 24 oraz filia ul. Polna 1/4c. Punkty przedszkole w Jurowcach i Sochoniach są zamknięte. 

- obowiązują:

• wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. wydane związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,

wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

 

Procedura pracy Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie w okresie COVID 19 wraz z załącznikami znajduje się w zakładce dokumenty


 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZASADY REKRUTACJI W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WYWOŁANĄ KORONAWIRUSEM

 W związku z zaistniałą sytuacją prosimy Rodziców biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 o zachowanie zasad profilaktyki i bezpieczeństwa.

 

Dnia 30 marca w zakładce Rekrutacja zostanie zamieszczona lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie.

W dniach 31.03 - 07.04.2020 by potwierdzić wolę uczęszczania Państwa dziecka do przedszkola należy na adres: przedszkolewasilkow@gmail.com wysłać OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (wzór w plikach w zakładce Rekrutacja). Prosimy o wysłanie tego potwiedzenia z jednego z adresów znajdujących się na wniosku.

10 kwietnia będzie zamieszczona lista dzieci przyjętych. Proszę sprawdzić na niej obecność Waszego dziecka.

Brak oświadczenia woli spowoduje, że dziecko nie będzie przyjęte. 

Wszelkie pytania w sprawie rekrutacji proszę wysyłać pod adres: przedszkolewasilkow@gmail.com 

 

 

 

REKRUTACJA 2020/2021

 

W oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 207/2020 Burmistrza Wasilkowa z dnia 21 stycznia 2020 nr.  informuję:

 

1. deklaracje dzieci chodzących (dostępne na sali) należy wypełnić w terminie 3-7.02.2020 i oddać nauczycielkom.

 

2. wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz innych form wychowania przedszkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów można składać w terminie 17.02-09.03.2020.

 

Wnioski i załączniki będzie można pobrać ze strony przedszkola od 10.02.2020

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

UBEZPIECZENIE DZIECI 

 

Informacje na temat ubezpieczenia dzieci i zgłaszania szkody znajdzieciePaństwo na stronie BIP: 

https://przedszkolewasilkow.szkolnastrona.pl/bip/p,18,ubezpieczenie

 

 

Witamy serdecznie w nowym roku szkolnym 2019/2020.

 

 

Witamy serdecznie w nowym roku szkolnym 2019/2020.

Informujemy, że Przedszkole Słoneczne jest czynne od 2.09.2019 w godzinach 6.30. - 17.00.

 

Zebrania z Rodzicami odbędą się: ul. Sienkiewicza 24 w środę 04.09 o godzinie 16.30; ul. Polna 1/4c w czwartek 05.09 o godzinie 16.30.

Zebranie w punkcie przedszkolnym w Jurowcach odbędzie się 03.09. o godz. 15.00 a w punkcie przedszkolnym w Sochoniach 03.09. o godz. 16.00. 
Wszelkie informacje zamieszczone będą na tablicach przy salach. 
Serdecznie zapraszamy.

  

 

 

Opłaty za przedszkole

 

Na Państwa pocztę elektroniczną zostały wysłane opłaty za ubiegły miesiąc. Jeżeli nie otrzymaliście takiej wiadomości, prosimy o kontakt  z administracją w celu zweryfikowania adresu e-mail.

 

 

 ROK SZKOLNY 2019/2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Prezentacja 

 

 

 

Prezentacja "EUROPO JESTEŚMY Z TOBĄ. 15 lat w Unii Europejskiej w Barwach Biało-Czerwonych", realizowana przez całą społeczność przedszkola, bierze udział w konkursie organizowanym przez  Wojewodę Podlaskiego, Kuratorium Oświaty i Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku we współpracy z Podlaską Rodziną Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w konkursie, podobnie jak w latach poprzednich, jest ważnym wydarzeniem w przedszkolnych i lokalnych obchodach tych świąt. 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Wakacje

 

 

 

Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie pełni dyżur:

 

-       w lipcu 2019 w budynku przy ul. Sienkiewicza 24

 

-       w sierpniu 2019 w budynku przy ul. Polnej 1/4c

 

Zgłoszenie dziecka następuje poprzez wypełnienie wniosku i dostarczenie ich na grupy od dnia 13.05.2019r. do dnia 24 maja 2019r.

 

 

W związku z ograniczoną ilością miejsc decyduje kolejność zgłoszeń i sytuacja rodzinna dziecka.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Informacja  o organizacji pracy przedszkola

 

Świadomi dylematów i rozterek, jakich doświadczaliście Państwo przez ostatnie dni, rozumiejąc dezorganizację życia codziennego i trudności, jakim stawiali Państwo czoła, raz jeszcze dziękujemy za wyrozumiałość i wsparcie tak licznie nam okazywane. Informujemy, że strajk w naszej placówce zostaje zawieszony z dniem 27.04.2019.

 

Od 29.04.2019 (poniedziałek) zapraszamy dzieci do swoich budynków przy ul. Sienkiewicza i Polnej oraz punktu przedszkolnego w Sochoniach. Dzieci z punktu przedszkolnego w Jurowcach wg informacji przekazanej przez nauczyciela.

 

Dyrekcja przedszkola

 

 

 

OPŁATY

 

Drodzy Rodzice w celu uzyskania informacji nt wysokości opłat za przedszkole , prosimy dzwonic do adminisrtacji pod numerem telefonu 85 7185 501

 

 

 

 

Informacje dotyczące strajku w oświacie

 

04.04.2019

Prośba Dyrektora Przedszkola do Rodziców

Dyrektor Przedszkola „Słonecznego” w Wasilkowie zwraca się z prośbą do rodziców     o zorganizowanie opieki dla swoich dzieci od 8 kwietnia do odwołania. W tym czasie przedszkole nie jest w stanie zapewnić opieki wszystkim dzieciom ze względu na strajk pracowników. W okresie strajku pracować będzie dyrekcja przedszkola więc opieka będzie w znacznym stopniu ograniczona.

 

W związku z powyższym tylko w szczególnych uzasadnionych przypadkach będzie możliwe przyprowadzenie dzieci do filii przedszkola ul. Polna ¼c gdzie zostanie zapewniona opieka. Inne budynki przedszkola, czyli ul. Sienkiewicza 24, w szkołach filialnych w Jurowcach i Sochoniach będą zamknięte.

 

Dyrektor Przedszkola „Słonecznego” w Wasilkowie

Joanna Broniszewska- Hyży

 

List Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego

 list

 

 

 

 

 

************************************************************************************************************************

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA SŁONECZNEGO W WASILKOWIE
na rok szkolny 2019/2020

 

WSZELKIE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONIE: www.przedszkolewasilkow.szkolnastrona.pl  LUB https://przedszkolewasilkow.szkolnastrona.pl/bip/p,15,rekrutacja-20192020

 Listy dzieci nie będą umieszczane na stronie przedszkola w związku ochroną danych osobowych

 

Główne terminy:

  • 28.03.2019 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
  • 29.03.2019 - 06.04.2018 - potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia w postaci oświadczenia woli; W przypadku niepodpisania woli dziecko zostaje skreślone z listy dzieci. 
  • 10.04.2019 - podanie listy dzieci przyjętych do Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie

 

************************************************************************************************************************************* 

 

 

Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie wraz z Radą Rodziców serdecznie zaprasza wszystkie przedszkolaki na Bal Karnawałowy. Prosimy o przygotowanie przebrań dla dzieci. Poniżej terminy, w których odbędą się bale:

14.01.2019 - przedszkole ul. Sienkiewicza 24,
15.01.2019 - filia przedszkola ul. Polna 1/4,
11.01.2019 - punkt przedszkolny Przedszkolak w Sochoniach,
14.01.2019 - punkt przedszkolny Bajkowy dom w Jurowcach.
 

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia będzie pełen atmosfery radości, wytchnienia i zatrzymania od codziennego pędu. Niech świąteczny nastrój pozostanie w naszych sercach jak najdłużej.
Niech wszystkie dni Nowego 2019 Roku będą tak piękne i szczęśliwe jak wigilijna wieczerza.
Ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, zdrowia, pomyślności, pogody ducha i spełnienia marzeń życzą:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Dyrekcja i  pracownicy przedszkola

 

 ********************************************************************************************************************************

 

KONKURS  Stulecie Niepodległości w Barwach Biało – Czerwonych”

 

 

Dnia 8 października 2018 r. w Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku z udziałem Wojewody Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty, przedstawicieli organów prowadzących, zaproszonych gości, delegacji placówek oświatowych, a także zarządów stowarzyszeń odbyła się gala z okazji rozstrzygnięcia konkursu „Stulecie Niepodległości w Barwach Biało – Czerwonych”. Projekt realizowany przez Wojewodę Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.

Udział w konkursie był szczególną formą przygotowania się Przedszkola w środowisku lokalnym do obchodów Narodowego Święta Niepodległości w 2018 r. Polegał na podjęciu różnych działań propagujących wspólne przeżywanie świąt narodowych, utrwalenie ich na zdjęciach i przedstawienie w prezentacji multimedialnej. Do konkursu przystąpiło 131 szkół i przedszkoli z województwa podlaskiego, a podczas uroczystego podsumowania 10 placówek otrzymało nagrody, a 20 placówek wyróżnienie. Nagrodę zdobyło Przedszkole „Słoneczne” w Wasilkowie.
Nagrody wręczali Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski,  Podlaski Kurator Oświaty – Beata Pietruszka oraz Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku – Iwona Szcześniak. Uroczystą galę uświetnił występ chóru miasta Białystok.

Nasze przedszkole wzięło udział w konkursie by uczcić obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości, a liczne i różnorodne działania, które podjęliśmy zostały docenione – komisja konkursowa przyznała nam nagrodę!

Pani Dyrektor Joanna Broniszewska – Hyży wraz z delegacją naszych przedszkolaków przybyłych z rodzicami odebrała dyplom, grawerton, album zawierający zdjęcia nagrodzonych działań zrealizowanych podczas konkursu, a także  śpiewnik pieśni patriotycznych oraz głośnik bezprzewodowy, który bardzo nam się przyda podczas prowadzenia zabaw i imprez w przedszkolu. Naszą „Małą Ojczyznę” podczas uroczystości reprezentował także burmistrz Wasilkowa Pan Mirosław Bielawski.

Przedszkole „Słoneczne”  już drugi rok szkolny realizuje innowację patriotyczną „Moja mała i duża Ojczyzna” (autorstwa A. Łopato i P. Trybułowskiej). Uczymy dzieci tego, kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość, uczymy dumy z bycia Polakami, kształtujemy uczucia miłości do regionu i kraju. Podejmujemy bardzo dużo patriotycznych działań, realizujemy ważne treści przy ogromnym zaangażowaniu przedszkolaków, nauczycieli, aktywnym wsparciu rodziców, Pani Dyrektor Joanny Broniszewskiej – Hyży oraz Wicedyrektor – Bożeny Stasiełuk.

Zdjęcia z naszych patriotycznych zajęć zostały opracowane przez zespół nauczycieli (Alina Łopato, Urszula Szóstko, Paulina Trybułowska) i zamieszczone na stronie internetowej naszego przedszkola w formie prezentacji multimedialnej, która zdobyła nagrodę w konkursie. - PATRZ NIŻEJ

 

******************************************************************************************************************************************************

 

P. Justyna Jacewicz w imieniu Rady Rodziców Przedszkola składa życzenia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

 

 

 

***************************************************************************************************************************************************************

 

 

 

**************************************************************************************************************************************************************************** 

 

 

 

Prezentacja "Stulecie Niepodlagłości - w Barwach Biało- Czerwonych" bierze udział w konkursie organizowanym przez Podlaskiego Kuratora Oświaty z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w konkursie traktujemy jako szczegółną formę przygotowania się w środowisku lokalnym do obchodów Narodowego Święta Niepodległości 2018 roku.  

 

 

*********************************************************** 

 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLE NA MEDAL - NOMINACJA  2018 

 

http://www.poranny.pl/plebiscyty/przedszkole-na-medal/a/przedszkole-na-medal-powiat-bialostocki-aktualne-wyniki,13090597/

 

Liczymy na Państwa głosy : 

 

SMS pod nr 72355 o treści PLA.94

 

 

 

 

 

 

  WAKACJE 2018

 

 

Informujemy iż  w miesiącu lipcu 2018 pracuje przedszkole przy ulicy Polnej, w miesiącu sierpniu 2018 - przedszkole przy ulicy Sienkiewicza. 

 

 

Informacja  o organizacji pracy przedszkola

Świadomi dylematów i rozterek, jakich doświadczaliście Państwo przez ostatnie dni, rozumiejąc dezorganizację życia codziennego i trudności, jakim stawiali Państwo czoła, raz jeszcze dziękujemy za wyrozumiałość i wsparcie tak licznie nam okazywane. Informujemy, że strajk w naszej placówce zostaje zawieszony z dniem 27.04.2019.

Od 29.04.2019 (poniedziałek) zapraszamy dzieci do swoich budynków przy ul. Sienkiewicza i Polnej oraz punktu przedszkolnego w Sochoniach. Dzieci z punktu przedszkolnego w Jurowcach wg informacji przekazanej przez nauczyciela.

Dyrekcja przedszkola

 

Artykuły

Materiały dla rodziców do pracy w domu z dziećmi

2020-03-25

Akacja charytatywna

2020-01-20

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, czas dawania, dzielenia się dobrem. Ludziom otwierają się serca, chcą podzielić się tym czym mają i sprawić, by czyjeś święta stały się bogatsze i radośniejsze. Zainspirowani akcją „Szlachetna Paczka” grupa 3 ( dzieci wraz
z rodzicami, nauczycielami i Panią Anią) z Przedszkola „Słonecznego” przy ulicy Sienkiewicza 24 w Wasilkowie postanowili znaleźć rodzinę potrzebującą wsparcia i przygotować dla niej świąteczną paczkę. 

Czytaj więcej o: Akacja charytatywna

Życzenia

2019-12-11

Prezentacja

2017-05-16

Przedszkolaki zakładają budki lęgowe dla ptaków

2019-03-26

 Nadeszła upragniona wiosna. Przyroda budzi się do życia. Widać już pierwsze jej zwiastuny.  Dzieci i nauczycielki z Przedszkola „Słoneczne” w Wasilkowie chciały te pierwsze wiosenne dni przywitać w nietypowy sposób.

  

 

 

 

Czytaj więcej o: Przedszkolaki zakładają budki lęgowe dla ptaków

Przedstawienie przygotowane przez gr IV i V z okzaji Dnia Edukacji Narodowej dla emerytowanych pracowników przedszkola oraz kolegów i koleżanek z przedszkola przy ul. Polnej

2018-10-24

Ważne spotkania przedszkolaków- Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej niezmiennie przypada na 14 października. Dzieci z  Przedszkola „Słonecznego” przy ulicy Sienkiewicza w tym roku obchodziły to święto aż dwukrotnie. W pierwszym spotkaniu uczestniczyły obecne panie nauczycielki , dyrekcje oraz pracownicy przedszkola.  Drugie spotkanie było również w zacnym gronie, bowiem do przedszkola przybyły zaproszone zasłużone nauczycielki, które niegdyś same przygotowywały dzieci do ważnych wydarzeń i spotkań.

 

Czytaj więcej o: Przedstawienie przygotowane przez gr IV i V z okzaji Dnia Edukacji Narodowej dla emerytowanych pracowników przedszkola oraz kolegów i koleżanek z przedszkola przy ul. Polnej

Witamy w nowym roku szkolnym

2018-09-09

Przejdź do góry